*skip_to_content*
en

VVTAT SKELBIA KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ 2023 M. III KETVIRČIO REZULTATUS

VVTAT SKELBIA KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ 2023 M. III KETVIRČIO REZULTATUS

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2023 m. III ketv. kelionių organizatorių pateiktas ataskaitas. Nuo 2023 m. gegužės 1 d. pasikeitus Turizmo įstatymui, ataskaitas kas ketvirtį privalo teikti išvykstamojo ir atvykstamojo turizmo pažymėjimus turintys kelionių organizatoriai. Atsižvelgiant į tai, ataskaitas turėjo pateikti 167 kelionių organizatoriai, iš kurių 91 yra išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai, o 76 – atvykstamojo turizmo.  

 

Išvykstamojo turizmo veiklą vykdančių kelionių organizatorių paskutinių keturių ketvirčių (2022 m. IV ketv.–2023 m. III ketv.) pajamos sudarė 483,19 mln. eurų. Jos buvo 32 proc. didesnės nei prieš metus ir net 33,5 proc. didesnės nei 2019 m. tuo pačiu metu (žr. lentelę).

Finansiniai rodikliai (metiniai)

2022 m. IV–2023 m. III ketv.

2021 m. IV–2022 m. III ketv.

2020 m. IV–2021 m. III ketv.

2018 m. IV–2019 m. III ketv. (iki pandemijos)

Bendrosios pajamos, mln. eurų

512,29

364,70

146,19

362,0

Išvykstamojo turizmo sektoriaus

483,19

364,70

146,2

362

Atvykstamojo turizmo sektoriaus (įskaitant atvyks. + vietinis)

29,10

     

Pajamos tik iš savo organizuojamų turistinių kelionių pardavimo, mln. Eur

366,27

274,6

107,70

279,00

Išvykstamojo turizmo sektoriaus

365,35

274,6

107,7

279,0

Atvykstamojo turizmo sektoriaus (įskaitant atvyks. + vietinis)

0,92

     

Grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų

19,53

11,83

3,50

5,68

Išvykstamojo turizmo sektoriaus

17,40

11,8

3,5

5,7

Atvykstamojo turizmo sektoriaus (įskaitant atvyks. + vietinis)

2,13

     

 

Išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių pajamos leido sugeneruoti 17,40 mln. eurų metinio grynojo pelno, kai prieš metus buvo gauta apie 12 mln. eurų grynojo pelno. Gautas ataskaitinio laikotarpio metinis grynasis pelnas net 3 kartus viršijo ir iki pandemijos gautą grynąjį 5,7 mln. eurų pelną.

Atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai (įskaitant „atvykstamasis + vietinis“) per paskutinius keturis ketvirčius sugeneravo 2,13 mln. eurų grynojo pelno (iš jų tik atvykstamasis – 0,79 mln. eurų), kai 2019 m. (sausis–gruodis) metinis grynasis pelnas siekė tik apie 0,7 mln. eurų (iš jų tik atvykstamasis – 0,65 mln. eurų).

Išvykstamojo turizmo pažymėjimą turinčių kelionių organizatorių nuosavas kapitalas 2023 m. III ketv. pabaigoje, palyginti su 2022 m. III ketv., padidėjo net 23 proc., t. y. nuo prieš metus buvusio 41 mln. eurų iki 50,4 mln. eurų, o atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių nuosavas kapitalas yra 9,18 mln. eurų.

Per 2023 m. III ketv. keturiems kelionių organizatoriams nustatytas nepakankamas nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis.

2023 m. III ketv. duomenimis išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai keliautojams sudarė 29,8 mln. eurų, o atvykstamojo turizmo – 0,022 mln. eurų.

Nagrinėjant ketvirčius atskirai, išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių 2023 m. III ketv. (2023 m. liepos–rugsėjo mėn.) bendrosios pajamos išaugo 17 proc. ir pasiekė 160,7 mln. eurų, palyginti su 2022 m. III ketv. rezultatu (137,8 mln. eurų), o grynasis pelnas sumažėjo 1,3 mln. eurų (nuo 7,7 mln. eurų iki 6,4 mln. eurų).

 

Finansiniai rodikliai (ketvirčio)

2023 m. III ketv.

2022 m. III ketv.

Bendrosios pajamos, mln. eurų

174,6

137,8

Išvykstamojo turizmo sektoriaus

160,7

137,8

Atvykstamojo turizmo sektoriaus (įskaitant atvyks. + vietinis)

13,9

 

Pajamos tik iš savo organizuojamų turistinių kelionių, mln. Eur

132,2

110,5

Išvykstamojo turizmo sektoriaus

131,6

110,5

Atvykstamojo turizmo sektoriaus (įskaitant atvyks. + vietinis)

0,6

 

Grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų

8,3

7,7

Išvykstamojo turizmo sektoriaus

6,4

7,7

Atvykstamojo turizmo sektoriaus (įskaitant atvyks. + vietinis)

1,96

 

 

Bendra išvykstamąjį turizmą vykdančių kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo suma 2023 m. III ketv. pabaigoje sudarė 41,8 mln. eurų, o tai yra 27 proc. daugiau nei prieš metus (33 mln. eurų). Atvykstamojo turizmo sektoriaus prievolių užtikrinimo suma siekia 0,375 mln. eurų.

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Turizmo įstatymas.

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus / garantijas galima rasti čia.

 

Įstatymų naujovės