*skip_to_content*
en

VVTAT skyrė baudą UAB „Mano Būstas Kaunas“ už informacijos vartotojams neteikimą

VVTAT skyrė baudą UAB „Mano Būstas Kaunas“ už informacijos vartotojams neteikimą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT), įvertinusi gautą vieną iš Kauno daugiabučio savininkų atstovo prašymą dėl kilusio ginčo su UAB „Mano Būstas Kaunas“, išnagrinėjo minėtos bendrovės veiksmus ir skyrė 400 eurų baudą už Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimą.  

 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimai nustatyti dėl to, kad UAB „Mano Būstas Kaunas“ teisės aktų nustatyta tvarka, nepateikė išsamaus motyvuoto rašytinio atsakymo per 14 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos daugiabučio savininkų įgaliotam atstovui, atstovaujančiam namo gyventojus (vartotojus), dėl keliamų reikalavimų pagrįstumo. VVTAT prašyti išsamūs paaiškinimai dėl susidariusios situacijos buvo pateikti tik pradėjus aukščiau minėto įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

 

Papildomai informuojame, kad pastatų administravimo, eksploatavimo ir komunalinės paslaugos gyventojams gali būti teikiamos įvairiais pagrindais. Gyvenamųjų pastatų savininkai gali būti įsteigę bendrijas, kuomet gyventojų susirinkimuose sprendžia įvairias problemas balsuodami. Taip pat minėtas paslaugas gali teikti atitinkamo miesto ar rajono savivaldybės administracijos paskirtas paslaugos teikėjas (administratorius). Tokiu atveju dėl suteiktų paslaugų kokybės ar kilusių pretenzijų gyventojai turėtų kreiptis į paslaugos teikėją paskyrusią savivaldybės administraciją. VVTAT pagal kompetenciją nagrinėja tik tuos ginčus, kuriuose gyventojai (vartotojai) skundžiasi dėl atliktų paslaugų, kurias teikia paslaugos teikėjas pagal sudarytą sutartį.

 

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Taip pat primename, kad įsigaliojęs VVTAT nutarimas (taip pat ir nutarimas dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teismo tvarka) yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis VVTAT nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai (antstolio pagalba) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės