*skip_to_content*
en

VVTAT skyrė baudą UAB „VARLE“ dėl kainų nurodymo pažeidimo

VVTAT skyrė baudą UAB „VARLE“ dėl kainų nurodymo pažeidimo

Lietuvos teisės aktai draudžia klaidinti vartotojus fiktyviomis nuolaidomis ar dirbtinai padidinant ankstesnę kainą prieš skelbiant nuolaidas. Civilinio kodekso nuostatos, įtvirtintos ir ES teisėje, nustato pardavėjo pareigą suteikti pirkėjui tam tikrą informaciją apie taikomą kainų sumažinimą. Dėl šių reikalavimų nesilaikymo UAB „VARLE“ skirta 2475 eurų bauda.

 

Bet kuriame pranešime apie prekės kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė kaina – mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo. Ši taisyklė nuo jos taikymo pradžios kėlė nemažai praktinių klausimų pardavėjams. Dėl to tiek Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), tiek vėliau ir Europos Komisija parengė šios nuostatos taikymo ir aiškinimo gaires.

 

2022 m. spalio – gruodžio mėnesiais VVTAT kartu su daugeliu kitų ES valstybių narių vykdė minėtų nuostatų, susijusių su kainos sumažinimo nurodymu, laikymosi kontrolę įvairiose Lietuvos elektroninėse parduotuvėse. Stebint atsitiktine tvarka pasirinktas prekes UAB „VARLE“ elektroninėje parduotuvėje, buvo fiksuoti prekių kainų pokyčiai, kurių nurodymas galimai neatitiko teisės aktų reikalavimų. Todėl VVTAT pradėjo tyrimą dėl galimų pažeidimų.

 

Atsižvelgusi į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VVTAT už Civilinio kodekso 6.353 straipsnio 8 dalyje nurodytų reikalavimų nesilaikymą UAB „VARLE“ skyrė 2475 eurų baudą. VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Vykdydama kainų nurodymo stebėseną, kilus įtarimams dėl reikalavimų nesilaikymo, VVTAT visada kreipiasi į bendroves dėl paaiškinimų. Kai kurios bendrovės kainų sumažinimą grindžia lojalumo programomis, kurių taikymas, bendrovių teigimu, gali būti laikomas kainų nurodymo reikalavimų (Civilinio kodekso 6.353 straipsnio 8 dalis) išimtimi.

 

VVTAT nuomone, kurią po papildomų konsultacijų patvirtino ir Europos Komisija, sprendžiant dėl išimties taikymo, reikia įvertinti ir lojalumo programos prigimtį – turi būti vertinamas lojalumo programos tikslas, taikymo sąlygos ir apimtis. Jei lojalumo programos yra skirtos visiems potencialiems klientams arba jas naudoja dauguma klientų (pavyzdžiui, bet kuris vartotojas gali tapti lojaliu klientu ir iš karto gauti sumažintą kainą tik užsiregistravęs), jos nebūtų laikomos Civilinio kodekso 6.353 straipsnio 8 dalies išimtimi.

 

VVTAT vertinimu, tais atvejais, kai lojalumo programos yra skirtos visiems potencialiems klientams arba jas naudoja dauguma klientų, verslo subjektas privalo užtikrinti, kad pranešime apie kainos sumažinimą „lojalumo“ nariams, kaip išankstinė kaina, bus nurodyta mažiausia prekės kainą per pastarąsias 30 dienų (nepriklausomai, ar ta kaina buvo taikoma „akcijinė“, ar tik lojaliems klientams taikyta kaina, ar reguliari kaina).  

Įstatymų naujovės