*skip_to_content*
en

VVTAT skyrė baudas nesaugų vandens šildytuvą, triratuką ir vaikišką drabužį į rinką teikusiems verslininkams

VVTAT skyrė baudas nesaugų vandens šildytuvą, triratuką ir vaikišką drabužį į rinką teikusiems...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjusi bylas dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimo, skyrė sankcijas UAB „Prolita“, UAB „Inavi & Co“ bei individualią veiklą vykdančiai A. Uždavinienei už nesaugių gaminių pateikimą į rinką.

 

UAB „Prolita“ rinkai teikti elektriniai vandens šildytuvai nebuvo tinkamai paženklinti, nebuvo išsamios instrukcijos valstybine kalba, tam tikrų dalių tvirtinimas neatitiko reikalavimų, kas kėlė pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai (asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės).

 

Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VVTAT UAB „Prolita“ skyrė 1325 eurų bauda.

 

UAB „Inavi & Co“ rinkai teikė triratukus su pedalais Technok, kurie po patikrinimo Žaislų ir chemijos gaminių bandymų laboratorijoje pripažinti neatitinkančiais tam tikrų žaislų saugos reikalavimų bei keliančiais susižalojimo pavojų.

 

Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei pakartotinai padarytą pažeidimą, VVTAT UAB „Inavi & Co“ skyrė 1600 eurų baudą.

 

Individualią veiklą vykdanti Ana Uždavinienė rinkai teikė nesaugius vaikiškus laisvalaikio komplektus ZaiZai, kurie neatitiko vaikiškų drabužių saugos reikalavimų ir dėl to kėlė didelį susižeidimo ir pasismaugimo pavojų.

 

Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VVTAT individualią veiklą vykdančiai Anai Uždavinienei skyrė 450 eurų baudą.

 

Vartotojus, įsigijusius šiuos pavojingus produktus, raginame NENAUDOTI ŠIŲ PRODUKTŲ, kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytas prekes ir susigrąžinti sumokėtus pinigus !

 

Tarnybos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės