*skip_to_content*
en

VVTAT šuolis priežiūros institucijų pažangumo vertinime

VVTAT šuolis priežiūros institucijų pažangumo vertinime

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pristatė 2019 m. ūkio subjektų priežiūrą vykdančių institucijų pažangumo vertinimo (švieslentės) rezultatus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) tarp 48 vertintų institucijų atsidūrė sąrašo viršuje ir dalinasi 5–6 vietas, užtikrindama aukščiausią A+ pažangumo indekso reikšmę. 2017 m. VVTAT buvo 13-oje sąrašo vietoje.

 

2019 m. švieslente buvo siekiama nustatyti, kaip ūkio subjektų priežiūrą atliekančios institucijos įgyvendina pažangias verslo priežiūros priemones ir kaip diegia kitas moderniąsias veiklos praktikas, susijusias su verslo priežiūra. Švieslentėje buvo vertinamos trys kategorijos: verslo subjektų konsultavimas, „verslo naujoko“ statuso taikymas ir mažareikšmių teisės aktų pažeidimų politika.

 

Tikėtina, kad pažangumo vertinime gana ženkliai atsispindėjo VVTAT vykdomos prevencinės priemonės – kasmet planuojamas ir į dažniausiai pasitaikančias problemas bei verslo poreikius orientuotas verslininkų konsultavimas, Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų nuostatų taikymas, tikrinant pirmus metus veiklą vykdančius ekonominės veiklos vykdytojus bei efektyviai taikoma verslui draugiška mažareikšmių teisės aktų pažeidimų politika – nebausti už pažeidimus, kurie nesukelia didelės žalos. Toks prevencinis bendradarbiavimas prisideda prie sąžiningo bei teisės aktų reikalavimus išmanančio verslininko ugdymo bei padeda išvengti galimų vartotojų teisių pažeidimų ateityje.

 

Išsamiau apie ūkio subjektų priežiūrą vykdančių institucijų pažangumo vertinimo rezultatus: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente  

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Įstatymų naujovės