en

Vykdyta elektrinių paspirtukų tikrinimo programa: dažniausiai nustatyti ženklinimo pažeidimai

Vykdyta elektrinių paspirtukų tikrinimo programa: dažniausiai nustatyti ženklinimo pažeidimai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) užbaigė elektrinių paspirtukų tikrinimo programą, kurios tikslas – užtikrinti kad į Lietuvos rinką tiekiami elektriniai paspirtukai būtų saugūs ir atitiktų jiems taikomų teisės aktų ir standartų reikalavimus.

 

Programos vykdymo metu atliktas 21 patikrinimas įvairiose prekybos vietose Lietuvos regionuose. 9 patikrinimų metu buvo nustatyti įvairūs ženklinimo reikalavimų pažeidimai, kurių dažniausi šie:

  • pardavėjas negalėjo pateikti paspirtuko naudojimo instrukcijos lietuvių kalba;
  • instrukcijose nebuvo privalomųjų įspėjamųjų frazių, jų vertimas neatitiko gamintojo parengtos informacijos;
  • nenurodytas paspirtuko tipas, modelis, identifikacinis numeris ir neįvykdyti kiti privalomieji veiksmai, nurodyti techniniuose dokumentuose arba standartuose;
  • pardavėjas nepateikė privalomųjų atitikties deklaracijų.

 

Vienas paspirtukas buvo nepaženklintas CE ženklu, kuris  yra svarbiausias gaminio atitikties ES teisės aktams požymis. Todėl jį reikia laikyti itin svarbia informacija valstybių narių institucijoms ir kitoms susijusioms šalims (pavyzdžiui, platintojams). CE ženklu pažymėti gaminiai gali laisvai judėti EEE (Europos ekonominėje erdvėje) ir Turkijos rinkose nepaisant to, ar jie pagaminti EEE, Turkijoje ar kitoje valstybėje. 

 

VVTAT skatina verslo savireguliaciją ir sąžiningą praktiką, teikiant į Lietuvos rinką saugius ir reikalavimus atitinkančius ne maisto produktus bei primena apie saugų važiavimą elektriniu paspirtuku.