*skip_to_content*
en

Ne Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų paslaugų teikimas

I.  Kai įsisteigę ES valstybėse narėse.

 

Turizmo įstatymo 26 straipsnis numato, kad ES valstybėse narėse, t. y. ES valstybėje narėje ar Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, licencijuoti kelionių organizatoriai bei turizmo paslaugų rinkinio pardavėjai, turintys prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal jų įsisteigimo ES valstybėje narėje nustatytus reikalavimus, automatiškai pripažįstami ir Lietuvoje ir čia gali teikti savo kelionių organizavimo bei turizmo paslaugų rinkinio pardavimo paslaugas.

 

Kitoje ES valstybėje narėje įsisteigusiems kelionių pardavimo agentams neribojama teisė teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

II. Kai įsisteigę ne ES valstybėse narėse.

 

Turizmo įstatymo 27 straipsnis numato, kad ne ES šalies narės (trečiosios šalies) kelionių organizatorius, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas, kelionių pardavimo agentas, parduodantys arba siūlantys parduoti organizuotas turistines keliones Lietuvos Respublikoje, privalo būti įsisteigę Lietuvos Respublikoje ir atitikti Turizmo įstatyme nustatytus reikalavimus, taikomus atitinkamai kelionių organizatoriui, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjui, kelionių pardavimo agentui.

 

Kelionių pardavimo agentas, parduodantis kelionių organizatoriaus, įsisteigusio ir licencijuoto ne ES valstybėje narėje, organizuotas turistines keliones, privalo laikytis reikalavimų nustatytų:

 

1) Civiliniame kodekse: 

  • 6.748 straipsnyje "Informacijos ir dokumentų teikimas iki organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo",
  • 6.7521 straipsnyje "Organizuotos turistinės kelionės sutarties kainos keitimas",
  • 6.7541 straipsnyje "Žalos atlyginimas".

 

2) Turizmo įstatyme:

  • II skyriaus trečiame skirsnyje "Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimas",
  • 19 straipsnyje.

 

Išskyrus atvejus, kai kelionių pardavimo agentas pateikia Tarnybai dokumentus, patvirtinančius kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą.

 

Informacija turistui

Įstatymų naujovės