*skip_to_content*
en

Pakeitimai nuo 2022 m. gegužės 28 d.

 

2021-12-23 priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2019/2161 („Omnibus“ direktyvą), kuria siekiama suvienodinti vartotojų teisių apsaugos reguliavimą visose Europos Sąjungos šalyse bei užtikrinti geresnį vartotojų teisių apsaugos taisyklių vykdymą ir modernizavimą, įgyvendinantys teisės aktai:

 

  • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XIV-885,
  • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-23
  • ir Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-887.

 

Šie teisės aktai įsigalios 2022 m. gegužės mėn. 28 d.

 

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas numato naujus draudimus, įskaitant naujas nuostatas dėl fiktyvių vartotojų atsiliepimų draudimo; manipuliacijų kainomis perparduodant bilietus draudimą, kai yra naudojama tam tikra speciali įranga; kainų individualizavimo taikant algoritmus reikalavimus bei naujus „dvejopos kokybės“ produktų draudimus, taip pat, reikalavimą nurodyti siūlomų prekių reitingavimo kriterijus. Papildomai, už plačiai paplitusį ar ES mastu plačiai paplitusį pažeidimą vykdant nesąžiningą komercinę veiklą numatytos didesnės, iki 4 proc. nuo komercinės veiklos subjekto metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą, sankcijos.

 

Daugiau apie šias nuostatas Europos Komisijos parengtose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje aiškinimo ir taikymo gairėse.