*skip_to_content*
en

Draudžiamų daiktų sąrašas

Rugpjūčio 8 d. buvo priimtas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti. Šiame reglamente yra sąrašas daiktų, kurių neleidžiama įsinešti riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną.

 

Keleiviams neleidžiama į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną įsinešti toliau nurodytų daiktų.

a)   Šaunamieji ir nešaunamieji ginklai

Visi daiktai, tinkami arba atrodantys tinkami iššauti svaidinį, arba daiktai, galintys sužaloti, įskaitant:

— visus šaunamuosius ginklus (pistoletus, revolverius, graižtvinius šautuvus, lygiavamzdžius šautuvus ir t. t.),

— tikslias šaunamųjų ginklų kopijas ir padirbinius,

— šaunamųjų ginklų dalis (išskyrus optinius taikymo įtaisus ir taikiklius),

— pneumatinius pistoletus ir pneumatinius šautuvus,

— signalinius pistoletus,

— starto pistoletus,

— visų tipų žaislinius šautuvus,

— BB tipo šoviniais užtaisomus pneumatinius šaunamuosius ginklus,

— pramoninius varžtų ir vinių pistoletus,

— arbaletus,

— laidynes,

— harpūnus ir povandeninės žūklės šautuvus,

— humaniško gyvūnų žudymo priemones,

— svaiginamuosius arba smogiamuosius įtaisus, pvz., galvijų varymo priemones, balistinius elektrošoko ginklus (tazerius),

— šaunamojo ginklo formos žiebtuvėlius.

b)   Duriamieji ir pjaunamieji ginklai bei aštrūs daiktai

Smailūs arba aštriabriauniai daiktai, kuriais galima sužeisti, įskaitant:

— kirvius ir kirvukus,

— strėles ir smiginio strėlytes,

— alpinistų batų kapliukus,

— harpūnus ir žeberklus,

— ledo kirvukus ir ledo kirtiklius,

— pačiūžas,

— peilius fiksuojama arba išmetama bet kokio ilgio geležte,

— peilius, įskaitant ir apeiginius peilius, ilgesniais nei 6 cm ašmenimis, padarytais iš metalo arba iš kitokios medžiagos, pakankamai tvirtais, kad būtų laikomi potencialiais ginklais,

— mėsos kapokles,

— mačetes,

— atvirus skustuvus ir skutimosi peiliukus (išskyrus saugius ar vienkartinius skustuvus uždengtais ašmenimis),

— kardus, špagas ir lazdeles su paslėpta geležte,

— skalpelius,

— žirkles ilgesniais nei 6 cm ašmenimis,

— slidžių ir pasivaikščiojimo lazdas,

— svaidomąsias žvaigždes,

— amato įrankius, kurie gali būti panaudoti kaip duriamieji ar pjaunamieji ginklai, pvz.: gręžtuvai ir grąžtai, peiliai su keičiama geležte, visų rūšių pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai, plaktukai, replės, veržliarakčiai, lituokliai.

c)   Buki įrankiai

Bet kokie buki įrankiai, galintys sužaloti, įskaitant:

— beisbolo ir mažojo beisbolo lazdas,

— kuokas arba lazdas – lanksčias arba nelanksčias (pvz., policininko lazdas, blakštus, kuokas ir vėzdus),

— kriketo lazdas,

— golfo lazdas,

— ledo ritulio lazdas,

— vartinio teniso lazdas,

— baidarių ir kanojų irklus,

— riedlentes,

— biliardo, angliškojo biliardo ir amerikietiškojo biliardo lazdas,

— meškeres,

— kovos reikmenis, pvz.: kastetus, kuokas, blakštus, kovos spragilus, nunčiakus, kovos strypelius, kubasauntus.

d)   Sprogmenys ir degiosios medžiagos

Bet kokios sprogstamosios arba labai lengvai užsidegančios medžiagos, galinčios kelti grėsmę keleivių ir įgulos sveikatai arba orlaivio saugumui ir saugai ar turtui, įskaitant:

— šaudmenis,

— sprogstamąsias kapsules,

— detonatorius ir sprogdiklius,

— sprogmenis ir sprogstamuosius įtaisus,

— sprogstamųjų medžiagų ar įtaisų tikslias kopijas ar padirbinius,

— minas ir kitus karinės paskirties sprogstamuosius įtaisus,

— visų tipų granatas,

— dujas, pvz., butaną, propaną, acetileną, deguonį, ir dideles dujų talpas,

— fejerverkus, bet kokio pavidalo signalines raketas ir kitokią pirotechniką, įskaitant konfeti patrankas ir žaislinių šautuvų kapsules,

— pavojingus degtukus,

— dūmadėžes arba dūminius užtaisus,

— degų skystą kurą, pvz.: benziną, dyzeliną, degalus žiebtuvėliams, spiritą, etanolį,

— aerozolinius purškiamuosius dažus,

— terpentiną ir dažų skiediklius,

— stipresnius nei 70 % tūrio alkoholinius gėrimus.

e)   Cheminės ir nuodingosios medžiagos

Bet kokios cheminės ir nuodingosios medžiagos, galinčios kelti grėsmę keleivių ir įgulos sveikatai arba orlaivio saugumui ir saugai ar turtui, įskaitant:

— rūgštis ir šarmus, pvz., skystu elektrolitu užpildytus akumuliatorius (baterijas),

— korozines arba balinamąsias medžiagas, pvz., gyvsidabrį, chlorą,

— neutralizuojančias arba paralyžuojančias purškiamąsias dujas, pvz., pipirines, ašarines dujas,

— radioaktyviąsias medžiagas, pvz., medicininius arba komercinius izotopus,

— nuodus,

— infekcines arba biologiškai pavojingas medžiagas, pvz., infekuotą kraują, bakterijas ir virusus,

— savaime užsiliepsnojančias medžiagas,

— gesintuvus.

f)   Skysčiai

Skysčiai, išskyrus skysčius atskirose ne didesnėse kaip 100 mililitrų arba lygiaverčio tūrio talpyklose, sudėtose į vieną permatomą ne didesnės kaip 1 litro talpos plastikinį maišelį, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti. Į plastikinį maišelį turi lengvai sutilpti į jį dedami daiktai; maišelis sandariai uždaromas. Skysčiais laikomi geliai, pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys, pvz., dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kitos panašios konsistencijos produktai.

Išimtys gali būti taikomos, jeigu skystis yra:

1) skirtas naudoti kelionės metu ir reikalingas dėl medicininių priežasčių arba specialiems mitybos poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą. Paprašytas keleivis turi įrodyti skysčio, kuriam taikoma išimtis, autentiškumą; arba

2) įsigytas kontroliuojamojoje zonoje už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto esančiose prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo programą taikomos patvirtintos saugumo procedūros, su sąlyga, kad skystis supakuotas maišelyje, kurio pažeidimus lengva nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis buvo pirktas tame oro uoste ir tą dieną; arba

3) įsigytas kontroliuojamojoje teritorijoje esančiose prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo programą taikomos patvirtintos saugumo procedūros; arba

4) įsigytas kitame Bendrijos oro uoste, su sąlyga, kad skystis supakuotas maišelyje, kurio pažeidimus lengva nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje ir tą dieną; arba

5) įsigytas Bendrijos oro vežėjo orlaivyje, su sąlyga, kad skystis supakuotas maišelyje, kurio pažeidimus lengva nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis buvo pirktas tame orlaivyje ir tą dieną; arba

6) įsigytas 1 priedėlyje nurodytos trečiosios šalies oro uosto prekyvietėse, kurios yra kontroliuojamojoje zonoje už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto arba riboto patekimo zonoje. Komisija Reglamento (EB) Nr. 2320/2002 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali nuspręsti trečiosios šalies oro uostą įrašyti į 1 priedėlį, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

— trečioji šalis glaudžiai bendradarbiauja su Bendrija ir jos valstybėmis narėmis, ir

— atlikusi patikrinimą Komisija pripažino, kad: 

a) trečioji šalis taiko tinkamus aviacijos saugumo standartus; ir

b) oro uoste taikomos saugumo priemonės yra lygiavertės nurodytosioms šio priedo 2.3.3 punkte ir 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sprendimo (5) 2.3.6 punkte; ir

c) oro uoste taikomos skysčių, gelių ir aerozolių patikrinimui skirtos Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos saugumo kontrolės rekomendacijos, kaip nustatyta 2006 m. gruodžio 1 d. rašte valstybėms (Nuoroda: AS 8/11-06/100 Konfidencialu) ir 2007 m. kovo 30 d. laiške valstybėms (Nuoroda: AS 8/11-07/26 Konfidencialu), arba, jei tai saugos maišeliai, taikomi lygiaverčiai reikalavimai; ir

d) saugos maišelis su skysčiu yra paženklintas tinkamais įrodymais, patvirtinančiais, kad ne daugiau nei prieš trisdešimt šešias valandas tas maišelis buvo nupirktas trečiosios šalies oro uosto kontroliuojamojoje zonoje.

Įstatymų naujovės