*skip_to_content*
en

Prevencinė vartotojų teisių apsaugos programa

Prevencinės vartotojų teisių apsaugos programos tikslas – skatinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (Tarnyba) ir verslo subjektų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti aukštą vartotojų teisių apsaugos lygį bei efektyvų vartotojų švietimą.

 

Verslo subjektai, vykdantys elektroninę prekybą ir dalyvaujantys prevencinėje programoje, savo internetinėje svetainėje patalpina prevencinės programos logotipą, nukreipiantį į vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS) pateikiamą aktualią vartotojų teisių apsaugos srities informaciją, teisės aktus ir duomenis apie verslo subjektą.

 

Taip pat elektroninę prekybą vykdantys verslo subjektai, kurie dalyvauja prevencinėje programoje, gali gauti Tarnybos suteikiamą patikimumo ženklą, patvirtinantį, kad verslo subjektas užtikrina aukštus vartotojų teisių apsaugos reikalavimus.

 

Elektroninę prekybą vykdantys verslo subjektai, norintys dalyvauti prevencinėje programoje, turi susipažinti su Tarnyba direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1-149 patvirtintu dalyvavimo prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje paslaugų teikimo elektroninės prekybos verslo subjektams tvarkos aprašu bei užpildyti žemiau pateiktą prašymo formą.

 

  • Tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1-149 ,,Dėl dalyvavimo prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje paslaugų teikimo elektroninės prekybos verslo subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo".
  • Dalyvavimo prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje paslaugų teikimo elektroninės prekybos verslo subjektams tvarkos aprašas.

  • Prašymas dėl dalyvavimo prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje.

  • Prašymas dėl dalyvavimo prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje išplėtus / pakeitus verslo subjekto veiklos kryptį.

  • Verslo subjekto, siekiančio gauti patikimumo ženklą, informacijos apie atitikimą specialiesiems kriterijams pateikimo forma.

  • Susitarimas dėl patikimumo ženklo suteikimo verslo subjektui.

Įstatymų naujovės