*skip_to_content*
en

Antakių epiliatorius, modelis „Flashy“

Antakių epiliatorius, modelis „Flashy“

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Pingyang county Chuanfeng electric appliance factory, No. 8 Xingyang road, Furniture park, Wanquan town, Pingyang county, Wenzhou city, Kinija

Importuotojas

MB „Onlainas“, įmonės kodas 305364384 buveinė: Ragainės g. 13¬60, Klaipėda

Platintojas

MB „Onlainas“, įmonės kodas 305364384 buveinė: Ragainės g. 13¬60, Klaipėda;

Pavojaus pobūdis

Galimas pavojus žmogaus sveikatai ir aplinkai.


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą Antakių epiliatorių, modelis „Flashy“ (KH-158USB – nurodyta ant pakuotės).

 

Trumpas produkto aprašymas:

Antakių epiliatorius, modelis „Flashy“ (KH-158USB – nurodytas ant pakuotės), pilkos spalvos pieštuko formos įrenginys su rudos spalvos užrašu flashy. Pakuotė – kartoninė dėžutė.

 

Antakių epiliatorius, modelis „Flashy“ (KH-158USB – nurodyta ant pakuotės) yra pavojingas, t. y. neatitinka Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento ir LST EN 60335- 1 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai standarto p. 6.1, 6.2, 7.1 LST EN 60598-2-20:2015+AC:2017 reikalavimų. MB „Onlainas“ (2022-07-22 sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą Nr. 1K-369, terminas pratęstas) nurodytu terminu t. y. iki 2022-12-23 nepateikė atitikties dokumentų įrodančių, kad pateiktiems į rinką epiliatoriams buvo atlikta tinkama atitikties vertinimo procedūra. Neįrodyta, kad epiliatoriaus ženklinimas atitinka LST EN 60335-1 Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai standarto 6.1, 6.2, 7.1 bei Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016-04-26 įsakymu Nr. 4-314 (toliau - Reglamento) 16, 25, 51 punktų reikalavimų. Epiliatorius gali kelti pavojų naudotojų saugai, kas neatitinka Produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatų, nustatančių produktų saugos ir jų vertinimo gaires, tuo pažeidžiami Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto (importuotojas privalo pateikti rinkai tik saugius gaminius) ir 2 punkto (importuotojas privalo pateikti rinkai teisės aktų nustatyta tvarka paženklintą gaminį ir taip užtikrinti jo atsekamumą, prieš perduodamas gaminį vartotojams, teikti jiems reikiamą informaciją, kad vartotojai galėtų įvertinti su gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką, kai rizika, nepateikus reikiamo perspėjimo, nėra akivaizdi. Įspėjimus pateikiantis gamintojas neatleidžiamas nuo prievolės laikytis kitų šiame įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų) reikalavimų. Nustatyta maža rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-02-15 sprendimu Nr. 1K-60 u ž d r a u d ė MB „Onlainas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės