*skip_to_content*
en

Apsauginė vaikiška liemenė RIMECK, modelis – HV Bright Kids 9V4, dydis 32, brūkšninis kodas 0781219022846

Apsauginė vaikiška liemenė RIMECK, modelis – HV Bright Kids 9V4, dydis 32, brūkšninis kodas...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą apsauginę vaikišką liemenę RIMECK, modelis – HV Bright Kids 9V4, dydis 32, brūkšninis kodas 0781219022846.

 

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Adler Czech, a. s., Obloukova 391, 403 40 Usti nad Labem, Čekija

Platintojas

UAB „Amona“, Telšių g. 5, Plungė

Pavojaus pobūdis

Susižalojimai

 

Trumpas produkto aprašymas:

liemenė pasiūta iš fluorescencinės oranžinės spalvos medžiagos su dviem horizontaliai ir vertikaliai prisiūtomis atgalinio atspindžio medžiagos juostomis.

 

Apsauginė vaikiška liemenė RIMECK, modelis – HV Bright Kids 9V4, dydis 32, brūkšninis kodas 0781219022846, yra pavojingas, t. y. neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/425 2016 m. kovo 9 d. dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB, EN 1150 Apsauginė apranga. Neprofesionali ryškioji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai. Bandymais nustatyta, kad liemenė neatitinka šių standarto EN 1150 reikalavimų:

 

  • 1 punkto bendrųjų reikalavimų: drabužius turi sudaryti reikiami fono medžiagų ir atgalinio atspindžio medžiagų plotai. Liemenės aukščiui esant h≤128 cm, fono medžiagos plotas turi būti 0,15 m. Nustatyta, kad liemenės fono medžiagos plotas yra 0,23 m ir tai neatitinka standarto EN 1150 1 lentelėje nurodyto fono medžiagos ploto;

 

  • 5.2.1 reikalavimų: naujos fono medžiagos ir kombinuotosios paskirties medžiagos spalva ir skaisčio faktorius turi patekti į 2 lentelėje nurodytas sritis. Nustatyta, kad liemenės mažiausias skaisčio faktorius ꞵₘᵢₙ yra 0,38 ir tai neatitinka standarto EN 1150 2 lentelėje nurodyto mažiausio skaisčio faktorius ꞵₘᵢₙ 0,40;

 

  • 5.2.2 reikalavimų: fono medžiagos ir kombinuotosios paskirties medžiagos spalva po bandymo ksenonu turi būti 2 lentelėje nustatytų koordinačių ribose. Nustatyta, kad skaisčio faktorius ꞵₘᵢₙ yra 0,39 ir tai neatitinka standarto EN 1150 2 lentelėje nurodyto mažiausio skaisčio faktorius ꞵₘᵢₙ 0,40.

 

Apsauginė vaikiška liemenė RIMECK, modelis – HV Bright Kids 9V4, dydis 32, brūkšninis kodas 0781219022846, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: galimi susižalojimai.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-03-16 sprendimu Nr. 1KL-152 uždraudė UAB „Amona“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės