*skip_to_content*
en

Augantis kiaušinis „Growing Pet Eten-Em“

Augantis kiaušinis „Growing Pet Eten-Em“

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

nenustatytas

Platintojas

UAB „Nersama“, buveinė Laisvės al. 50a-1,  Kaunas

Pavojaus pobūdis

Smulkios detalės pavojus užspringti, uždusti


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą: augantį kiaušinį „Growing Pet Eten“.

 

Trumpas produkto aprašymas:

augantį kiaušinį „Growing Pet Eten-Em“ sudaro raudonos spalvos trapios medžiagos lukštas su skylutėmis, su žaliu, ypač sugeriančio vandenį polimero, raganosiu viduje. Panardinus į vandenį, brinkiųjų medžiagų raganosio matmenys padidėja ir suardo kiaušinio lukštą. Kiaušinis apjuostas popierine juostele, ant kurios nurodyta: „Growing Pet“, „Do not swalow“, įdėtas į skaidraus plastiko kiaušinio formos indelį, prie jo pritvirtinta gamintojo popierinė etiketė. Vienoje spalvotos etiketės pusėje nurodyta: „Growing Pet Eten-Em Amusing! Funny! Novel!“, „Do not swalow“, kitoje: „Ages 3+ „Warning Choking hazard-Small parts. Not for children under 3 years“.

Gaminys – augantis kiaušinis Growing Pet Eten yra pavojingas, t. y. žaislo mechaninės ir fizinės savybės neatitinka LST EN 71-1:2014+A1:2018 4.6 punkto reikalavimų, t. y. kiaušinyje esantis raganosis iš brinkiųjų medžiagų prieš bandymus visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą. Brinkiųjų medžiagų detalės padidėjimas: pločio 50.3±2.5%, storio 57.9±5.7 %. Žaislas gali kelti užspringimo pavojų dėl smulkių detalių telpančių į mažų dalių cilindrą, kurios gali padidėti daugiau kaip 50%, tai neatitinka Reglamento III skyriaus 13.1 ir 13.2 punktų, 2 priedo II skyriaus 5, 6 punktų reikalavimų. Nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-11-28 sprendimu Nr. 1K-660  u ž d r a u d ė  UAB „Nersama“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės