*skip_to_content*
en

Auskarai „Magivas“

Auskarai „Magivas“

Kilmės šalis

Lenkija

Importuotojas

UAB „Magivas“, Sportininkų g. 8, Klaipėda

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – auskarus „Magivas“.

 

Trumpas produkto aprašymas:

UAB „Magivas“ tiekia Lietuvos Respublikos rinkai auskarus „Magivas“, kodas 270351, kurie neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (toliau – REACH reglamentas) XVII priedo 27 punkto 1 b papunktyje įrašytai medžiagai nikeliui nustatytų apribojimų, kad nikelis (CAS Nr. 7440-02-0, EB Nr. 231-111-4) negali būti naudojamas gaminiuose, skirtuose tiesiogiai ir ilgą laiką liestis su oda, pvz. auskaruose, vėriniuose, apyrankėse ir grandinėse, kojos papuošaluose, žieduose, rankinių laikrodžių korpusuose, laikrodžių apyrankėse ir sagtyse, sagose, sagtyse, kniedėse, užtrauktukuose ir metaliniuose ženkluose, kai jie naudojami drabužiuose, jei nikelio išsiskyrimo iš šių gaminių dalių, kurios tiesiogiai ir ilgą laiką liečiasi su oda, greitis yra didesnis kaip 0,5 μg/cm2/savaitę (laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad nikelio išsiskyrimo greitis 5,85/17,7 µg/cm2/savaitę (±0,38/1,2)).

 

Platintojas UAB „Magivas“, tiekiantis rinkai auskarus „Magivas“, pažeidė REACH reglamento VIII antraštinės dalies Tam tikrų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai 67 straipsnio 1 dalies reikalavimą, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 punkto reikalavimą – rūpintis, kad rinkai būtų tiekiami tik saugūs gaminiai.

 

Auskarai „Magivas“, naudojami pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-10-6 sprendimu Nr. 1KL-612 uždraudė UAB „Magivas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės