*skip_to_content*
en

Drėgnosios kūdikių servetėlės „AURA ultra comfort“, 100 vnt., partijos Nr. 10.07.21 07 R, brūkšninis kodas 4607068626911

Drėgnosios kūdikių servetėlės „AURA ultra comfort“, 100 vnt., partijos Nr. 10.07.21 07 R,...

Kilmės šalis

Rusija

Gamintojas

RAB „Cotton Club“ Rusija, Maskvos sr., Balašichos m., Sobolicha k., 1-as Lipovyj skg., patalpos 4

Importuotojas

UAB „Valientė“, Šermukšniu g. 6A, Vilnius

Platintojas

UAB „Valientė“, Šermukšniu g. 6A, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingas drėgnąsias kūdikių servetėles „AURA ultra comfort“, 100 vnt., brūkšninis kodas 4607068626911.

 

Trumpas produkto aprašymas:

drėgnosios kūdikių servetėlės tiekiamos rinkai melsvos spalvos plastikinėje pakuotėje su spalvingais moters ir kūdikio atvaizdais. Drėgnųjų kūdikių servetėlių pakuotės ženklinime informacija pateikta rusų, kazachų, ukrainiečių, uzbekų, anglų kalbomis, nurodytas kiekis – 100 vnt., pateikta pagaminimo data: 10,07.21 04:40, nurodytas brūkšninis kodas – 4607068626911, gamintojas (anglų kalba: „COTTON CLUB“ LLC, Ist Lipovy Lane, premises 4, Sobolikha village, Balashikha, Moskow region, 143985 Russia). Drėgnųjų kūdikių servetėlių pakuotė paženklinta papildoma ženklinimo etikete, kurioje informacija pateikta rumunų, graikų, lietuvių, estų, čekų, lenkų, latvių ir serbų kalbomis. Ženklinime lietuvių kalba nurodyta: „AURA ULTRA COMFORT. Mitras salvetes berniem lOOgab. Gamintojas: RAB (ribotos atsakomybės bendrovė) „Cotton Club“ Rusija, 143985, Maskvos sr., Balašichos m., Sobolicha k., 1-as Lipovyj skg., patalpos 4. Galiojimo laikas 2 metai. Importuotojas: UAB Valientė, Šermukšnių g. 6A, Vilnius, Lietuva, UAB«Litproduktai» Šermukšniu g. 6A, LT-01106 Vilnius“.

 

Drėgnosios kūdikių servetėlės „AURA ultra comfort“, 100 vnt., brūkšninis kodas 4607068626911, yra pavojingos, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies b punkto ir 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio reikalavimų, t. y. drėgnųjų kūdikių servetėlių ingredientų sąraše nurodytas konservantas Propylparaben (INCI pavadinimas, tyrimais nustatyta vertė: 0,209%), kuris uždraustas naudoti sauskelnių sričiai skirtuose nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose jaunesniems nei trijų metų amžiaus vaikams, taip pat, tyrimais nustatyta, kad drėgnųjų kūdikių servetėlių sudėtyje vra medžiaga – fenoksiizopropanolis (nustatyta vertė: 0,216%), kuri panaudota nesilaikant Reglamente (EB) Nr. 1223/2009 šiai medžiagai taikomų apribojimų.

 

Drėgnosios kūdikių servetėlės „AURA ultra comfort“, 100 vnt., brūkšninis kodas 4607068626911, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-05-26 sprendimu Nr. 1KL-341 uždraudė UAB „Valientė“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės