*skip_to_content*
en

„elfa | Pharm“ balzamas po įdegio Sun Energy Travel „After Sun Balm Shea Butter Sun Energy“, partijos Nr. 04730, brūkšninis kodas 4823015922473

„elfa | Pharm“ balzamas po įdegio Sun Energy Travel „After Sun Balm Shea Butter Sun Energy“,...

Kilmės šalis

Ukraina

Gamintojas

Elfa Pharm, Ukraina

Importuotojas

Kosmolats SIA, Lizuma iela 5L, Riga, Latvija

Platintojas

UAB „DEPO DIY LT“, Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą „elfa | Pharm“ balzamą po įdegio Sun Energy Travel „After Sun Balm Shea Butter Sun Energy“, partijos Nr. 04730, brūkšninis kodas 4823015922473.

 

Trumpas produkto aprašymas:

rinkai tiekiamas minkštoje balto plastiko pakuotėje su viršutiniame kampe įtaisytu užsukamu atidarymo kamšteliu.

 

„elfa | Pharm“ balzamas po įdegio Sun Energy Travel „After Sun Balm Shea Butter Sun Energy“, partijos Nr. 04730, brūkšninis kodas 4823015922473, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi).

 

„elfa | Pharm“ balzamas po įdegio Sun Energy Travel „After Sun Balm Shea Butter Sun Energy“, partijos Nr. 04730, brūkšninis kodas 4823015922473, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-05-17 sprendimu Nr. 1Š-238 uždraudė UAB „DEPO DIY LT“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės