*skip_to_content*
en

Įkroviklis HOCO C11

Įkroviklis HOCO C11

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Hoco Technology Co., Ltd.

Importuotojas

UAB „Viltanika“, į. k. 124264632, Gariūnų g. 49, Vilnius.

Platintojas

www.tavotel.lt., MB Asistenta LT

Pavojaus pobūdis

Elektros smūgio pavojus.


 

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą įkroviklį HOCO C11, brūkšninis kodas 695753147735.

 

Trumpas produkto aprašymas:

įkroviklis ir pakuotė paženklinta CE ženklu; vardinė įtampa – 100–240 V; vardinis dažnis – 50/60 Hz; išėjimas – 5 VDC (nuolatinės srovės); vardinė srovė (išėjimas) – 1,0 A.

 

Įkroviklis HOCO C11, brūkšninis kodas 695753147735, yra pavojingas, t. y. bandymais nustatyta, kad gaminys neatitiko standarto LST EN 62368-1:2015+AC:2015+A11:2017 „Garso ir vaizdo informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai“ 5.4.1.2 (netinkamos izoliacinių medžiagų savybės), 5.4.1.10 (termoplastikas neišlaikė rutulio įspaudimo bandymo – įspaudo skersmuo 5,82 +/- 0,003 mm, o neturi viršyti 2 mm) ir 5.4.9 (neišlaikė dielektrinio atsparumo bandymų) punktų reikalavimų. Įkroviklio HOCO C11, brūkšninis kodas 695753147735, bandymo metu buvo nustatytas Standarto „F“ dalies „Įrangos žymėjimas, instrukcijos ir instrukcinio pobūdžio apsaugos priemonės“ reikalavimų pažeidimai, t. y. F.3.3.3 (neteisingai panaudotas nuolatinės įtampos simbolis (panaudotas kintamos įtampos 100–240 diapazono žymėjime) ir F.3.3.6 (deklaruojama srovė arba įtampa nėra pažymėta) punktų pažeidimai.

 

Nustatyta rimta rizika – gaminys kelia elektros smūgio pavojų (asmuo liečia įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės.

 

Įkroviklis HOCO C11, brūkšninis kodas 695753147735, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika – gaminys kelia elektros smūgio pavojų (asmuo liečia įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-10-06 sprendimu Nr. 1V-522 uždraudė UAB „Viltanika“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, ir teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės