*skip_to_content*
en

Ilgiklis, modelis – JY3021-5R, brūkšninis kodas 5412810058969

Ilgiklis, modelis – JY3021-5R, brūkšninis kodas 5412810058969

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą ilgiklį, modelis – JY3021-5R, brūkšninis kodas 5412810058969.

Kilmės šalis

Kinija

Importuotojas

UAB „SIRENITAS“, Ukmergės g. 13, Panevėžys

Pavojaus pobūdis

Elektros smūgio, gaisro, nudegimo pavojus

Trumpas produkto aprašymas:

vieno lizdo ilgiklis, su šakute, be įžeminimo, 5 m ilgio, oranžinės spalvos, plastikinėje pakuotėje.

 

Ilgiklis, modelis – JY3021-5R, brūkšninis kodas 5412810058969, yra pavojingas, t. y.  neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo ir standarto IEC 60884-1:2002 „Buitiniai ir panašios paskirties kištukai ir kištukiniai lizdai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“. Vardinė srovė amperais, vardinė įtampa voltais (ant kištuko nenurodyta, ant pakuotės nurodyta klaidinga informacija – 6A/240V (nesutampa su ant kištukinio lizdo nurodyta informacija – 10A/250V). Srovės rūšies simbolis (ant kištuko žymėjimo nėra). Gamintojo pavadinimas, prekės ženklas (nėra). Tipas, modelis (nurodytas tik ant pakuotės, ant gaminio nenurodytas). Nepraėjo lankstymo bandymo. Bandant iš kištukinio lizdo pusės maitinimas nutrūko po 1319 ciklų, bandant iš kištuko pusės trumpasis jungimas atsirado po 1052 ciklų, izoliacija prasiskyrė ir gyslos tapo pasiekiamos. Atsparumas karščiui (izoliacinės dalys, laikančios srovines dalis, nepraėjo bandymo, įspaudo skersmuo didesnis nei 2 mm (leistinas iki 2 mm). Izoliacinių medžiagų atsparumas nenormaliam karščiui, ugniai ir srovei laidžių takelių susidarymui (nepraėjo įkaitintos vielos bandymo. Kištukinio lizdo srovines dalis laikanti izoliacija (juoda) užsidegė ir neužgeso per 30 s).

 

Ilgiklis, modelis – JY3021-5R, brūkšninis kodas 5412810058969, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: asmuo gali patirti elektros smūgį, galimi nudegimai, gaisro pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-02-08 sprendimu Nr. 1KL-46 uždraudė UAB „SIRENITAS“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.    

Įstatymų naujovės