*skip_to_content*
en

Klijai „Lodka“, b. k. 5907760151629

Klijai „Lodka“, b. k. 5907760151629

Kilmės šalis 

Lenkija 

Gamintojas 

Interglobus Sp. Z.o.o, EU 

Platintojas 

UAB „Depo DIY LT“, į. k. 302854461, juridinis adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, 

Pavojaus pobūdis 

Cheminis pavojus 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus klijus „Lodka“, b. k. 5907760151629.

 

Trumpas produkto aprašymas:

klijų tūbelė apgaubta skaidriu plastiku, kuris pritvirtintas prie kartono pagrindo. Klijų kartoninės pakuotės nugarėlėje pateikiama informacija įvairiomis kalbomis, tame tarpe ir lietuvių: „Klijai Lodka – Pritaikymas: guminių valčių, gumos gaminių, automobilių padangų, dviračių padangų, guminių palapinių, plastmasės, medienos, odos, sintetinių medžiagų, stiklo protektorių atnaujinimo medžiagų klijavimui. 

Gaminys – klijai „Lodka“, b. k. 5907760151629 yra pavojingas, t. y. Klijų sudėtyje faktiškai nustatytas draudžiamos ribojamos medžiagos tolueno kiekis (0.34 %) viršija 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), XVII priede 48 punkte nustatytus apribojimus t. y. toluenas (CAS Nr. 108-88-3, EB Nr. 203-625-9) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė, tuo pažeidžiant REACH reglamento 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, jog cheminę medžiagą – atskirą ir esančią mišinio ar gaminio sudėtyje, kuriai pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama tiekti rinkai arba naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo sąlygų, pažeidžiamas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 punkto reikalavimas – rūpintis, kad rinkai būtų tiekiami tik saugūs gaminiai.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-11-06 sprendimu Nr. 1K-563  u ž d r a u d ė  UAB „Depo DIY LT“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės