en

Klijai „slime RUBBER CEMENT“ padangų remonto rinkinyje „slime TYRE PLUG KIT“, modelis – 20464, partijos nr. REV082919ART, UFI: MW4Q-X05Q-F00D-MSXT, brūkšninis kodas 0716281210341

Klijai „slime RUBBER CEMENT“ padangų remonto rinkinyje „slime TYRE PLUG KIT“, modelis – 20464,...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus klijus „slime RUBBER CEMENT“ padangų remonto rinkinyje „slime TYRE PLUG KIT“, modelis – 20464, partijos nr. REV082919ART, UFI: MW4Q-X05Q-F00D-MSXT, brūkšninis kodas 0716281210341.

 

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

ITW GLOBAL TIRE REPAIR Europe GmbH, Crl-Benz Str.10, D-88696 Owingen, Vokietija

Platintojas

UAB „Tryja“, Pamėnkalnio g. 25, Vilnius; UAB „Bacoma De Molen“, V. Graičiūno g. 6, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 

Trumpas produkto aprašymas:

padangų remonto rinkinį sudaro įterpimo įrankis, įrankis su ausele, replės, padangų hermetiko lazdelės (5 vnt.) ir žalios spalvos plastikinė tūbelė su klijais.

 

Klijai „slime RUBBER CEMENT“ padangų remonto rinkinyje „slime TYRE PLUG KIT“, modelis – 20464, partijos nr. REV082919ART, UFI: MW4Q-X05Q-F00D-MSXT, brūkšninis kodas 0716281210341, yra pavojingi, t. y.  neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1907/2006/EB (REACH). Klijuose „slime RUBBER CEMENT“ tolueno koncentracija yra 89 % masės, tai neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 48 punkte įrašytai medžiagai toluenui nustatytų apribojimų, kad toluenas (CAS Nr. 108-88-3, EB Nr. 203-625-9) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė. Toluenas yra cheminė medžiaga, turinti toksinį poveikį reprodukcijai (Repr. 2, H361d) ir specifinį toksiškumą konkrečiam organui (centrinė nervų sistema) po vienkartinio (STOT SE 3, H336) bei po kartotinio (STOT RE 2, H373) poveikio.

 

Klijai „slime RUBBER CEMENT“ padangų remonto rinkinyje „slime TYRE PLUG KIT“, modelis – 20464, partijos nr. REV082919ART, UFI: MW4Q-X05Q-F00D-MSXT, brūkšninis kodas 0716281210341, naudojai pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-11-12 sprendimu Nr. 1VB-75 uždraudė UAB „Tryja“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.