*skip_to_content*
en

Klijai TINGI „Super Glue“, 3 ml, partijos Nr. 11019-17-1010, brūkšninis kodas 6902244112645

Klijai TINGI „Super Glue“, 3 ml, partijos Nr. 11019-17-1010, brūkšninis kodas 6902244112645

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

JYSK Linen N Furniture, 25 King Edward Street, Coquitlam, BC V3K 4S8, Canada

Importuotojas

SIA „Do It“, Dreiliņi, Biķeru iela 4, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, Latvija

Platintojas

UAB „Jysk Baltic“, Žirmūnų g. 64, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus klijus TINGI „Super Glue“, 3 ml, partijos Nr. 11019-17-1010, brūkšninis kodas 6902244112645.

 

Trumpas produkto aprašymas:

klijai tiekiami rinkai spalvotoje (juoda, geltona, raudona, balta) 3 ml tūbelėje, supakuota popieriaus ir plastiko pakuotėje, paženklinta gamintojo informacija įvairiomis užsienio kalbomis, taip pat ir lietuvių kalba.

 

Klijai TINGI „Super Glue“, 3 ml, partijos Nr. 11019-17-1010, brūkšninis kodas 6902244112645, yra pavojingi, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 32 punkto reikalavimų.

 

Klijai TINGI „Super Glue“, 3 ml, partijos Nr. 11019-17-1010, brūkšninis kodas 6902244112645, naudojami pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: laboratoriniais tyrimais nustatytas draudžiamos ribojamos medžiagos chloroformo kiekis (0,124%) viršija REACH reglamento XVII priede 32 punkte nustatytus apribojimus, t. y. chloroformas (CAS Nr. 67-66-3, EB Nr. 20-663-8) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-08-23 sprendimu Nr. 1K-421 uždraudė UAB „Jysk Baltic“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės