*skip_to_content*
en

Kūdikių sūpuoklės „Konig Kids“, Nakko 20, mod. 63578, brūkšninis kodas 998168328606.

Kūdikių sūpuoklės „Konig Kids“, Nakko 20, mod. 63578, brūkšninis kodas 998168328606.

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingas kūdikių sūpuokles „Konig Kids“, Nakko 20, mod. 63578, brūkšninis kodas 998168328606.

 

Kilmės šalis

Kinija

Importuotojas

UAB „Vaikutis“,  Molainių g. 5, Panevėžys

Platintojas

UAB „Vaikutis“,  Molainių g. 5, Panevėžys

Pavojaus pobūdis

Susižalojimo pavojus

 

Trumpas produkto aprašymas:

gaminys kartoninėje pakuotėje, ant gaminio pakuotės gamintojo nuorodos: vaikams nuo 0+ metų, baterijų naudojimo instrukcija. Nurodytas gamintojas TOYSMARK INDUSTRIAL CO LIMITED,2205A11, SHENZHEN CITY, GUANGDSONG, CHINA. Kilmės šalis Kinija. Gaminys paženklintas CE žymeniu.  

 

Kūdikių sūpuoklės „Konig Kids“, Nakko 20, mod. 63578, brūkšninis kodas 998168328606, yra pavojingos, t. y. neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendrosios gaminių saugos, LST EN 16232:2013+A1:2018 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Kūdikių sūpuoklės“. Neatitiktis pagal standarto LST EN 16232:2013+A1:2018  8.4.1 punktą. Kampas tarp kūdikių sūpuoklių atlošo ir horizontalaus paviršiaus (β) pagal standarto LST EN 16232:2013+A1:2018 8.4.1 punktą turi būti nuo 0 iki 80°. Bandymų metu išmatuotas kampas tarp atlošo ir horizontalaus paviršiaus (β) yra neigiamas (-18,8 ± 1,2)°, kai kūdikių sūpuoklės yra atrakintos ir 9 kg masė yra ant atlošo (labiausiai atloštoje pozicijoje). Neatitiktis pagal standarto LST EN 16232:2013+A1:2018  8.4.2 punktą. Atliekant apsaugos sistemos stiprumo bandymą, diržai skirti prilaikyti pečius nutrūko (bandymo metu palaipsniui taikoma 150 N tempimo jėga kiekvienam apsaugos sistemos diržui ir kiekvienam šios sistemos tvirtinimo taškui ta kryptimi, kuria labiausiai tikėtina, jog įvyks gedimas). Neatitiktis pagal standarto LST EN 16232:2013+A1:2018 8.6 punktą. Bandymo metu naudojant 90,1 ± 1,6 N jėgą dėl lūžio atsiskiria užrakinimo mechanizmo dalis (pagal standartą turi atlaikyti 100 N).

 

Kūdikių sūpuoklės „Konig Kids“, Nakko 20, mod. 63578, brūkšninis kodas 998168328606, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Aukštoje padėtyje ant gaminio (kūdikių sūpuoklių) esantis kūdikis, nutrūkus saugos diržams, iškrenta iš gaminio. Nustatyta vidutinė rizika: susižalojimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-02-21 sprendimu Nr. 1V-61 uždraudė UAB „Vaikutis“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės