*skip_to_content*
en

Lakštinė veido kaukė „Skinlite Hyaluronic acid x 3 Face mask“, 23 g, partijos Nr. MFG.04.12.2020, brūkšninis kodas 8809541194634

Lakštinė veido kaukė „Skinlite Hyaluronic acid x 3 Face mask“, 23 g, partijos Nr. MFG.04.12.2020,...

Kilmės šalis

P. Korėja

Gamintojas

Adwin Korea Corp. 4F Dong-A Bldg., Yoksam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul 1353-080, P. Korėja

Importuotojas

UAB „Farmlita“, Savanorių pr. 124B, Vilnius (www.groziogenas.lt)

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lakštinę veido kaukę „Skinlite Hyaluronic acid x 3 Face mask“, 23 g, partijos Nr. MFG.04.12.2020, brūkšninis kodas 8809541194634.

 

Trumpas produkto aprašymas:

rinkai tiekiama popierinėje nepralaidžioje pakuotėje po 23 g.

 

Lakštinė veido kaukė „Skinlite Hyaluronic acid x 3 Face mask“, 23 g, partijos Nr. MFG.04.12.2020, brūkšninis kodas 8809541194634, yra pavojinga, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi), gali sukelti alerginę odos reakciją ir dirginimą.

 

Lakštinė veido kaukė „Skinlite Hyaluronic acid x 3 Face mask“, 23 g, partijos Nr. MFG.04.12.2020, brūkšninis kodas 8809541194634, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-06-16 sprendimu Nr. 1KL-369 uždraudė UAB „Farmlita“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės