*skip_to_content*
en

Lėlė „Angel Beauty“, modelis – art. DX512

Lėlė „Angel Beauty“, modelis – art. DX512

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

POLY TECHNOLOGIES, INC 13738995876

Importuotojas

UAB „Nersama“, Pramonės pr. 16, Kaunas

Platintojas

UAB „Nersama“, Pramonės pr. 16, Kaunas

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Angel Beauty“, modelis – art. DX512.

 

Trumpas produkto aprašymas:

lėlė pagaminta iš plastiko, su mėlynos spalvos suknele, įpakuota kartoninėje pakuotėje.

 

Lėlė „Angel Beauty“, modelis – art. DX512, yra pavojinga, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Bandymų metu nustatyta neatitiktis: nustatytas di-2-etilheksilftalato kiekis (14.1% (matavimo paklaida 1.4) viršija leistinas normas ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų.

 

Lėlė „Angel Beauty“, modelis – art. DX512, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-05-26 sprendimu Nr. 1K-264 uždraudė UAB „Nersama“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės