*skip_to_content*
en

Lėlė, No. 3408, brūkšninis kodas 9420191017297

Lėlė, No. 3408, brūkšninis kodas 9420191017297

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Nanchang Mongzhauxuan Traid Co. , No 168, Nanchang

Importuotojas ir platintojas

UAB „Inavi & Co“,  į. k. 304555721, buveinė: Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę, No. 3408, brūkšninis kodas 9420191017297.

 

Trumpas produkto aprašymas:

lėlė pagaminta iš polimero, su spalvota suknele, įpakuota kartoninėje pakuotėje.

 

Lėlė, No. 3408, brūkšninis kodas 9420191017297, yra pavojinga, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimų. Bandymų metu nustatyta neatitiktis: nustatytas di-2-etilheksilftalato kiekis di-2-etilheksilftalato kiekis (33 %) bei diizobutilftalato (0,15 %)  viršija leistinas normas ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų: neviršyti 0,1% plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų kiekiai yra didesni nei 0,1% plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai.

 

Lėlė No. 3408, brūkšninis kodas 9420191017297, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-10-11 sprendimu Nr. 1V-533 uždraudė UAB „Inavi & Co“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės