en

Lėlė su riedlente „Love Fashion ...Beautiful Baby...“, modelis – No. 32860, ant pakuotės art. No. 2021, brūkšninis kodas 9981686328606

Lėlė su riedlente „Love Fashion ...Beautiful Baby...“, modelis – No. 32860, ant pakuotės art. No....

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę su riedlente „Love Fashion ...Beautiful Baby...“, modelis – No. 32860, ant pakuotės art. No. 2021, brūkšninis kodas 9981686328606.

 

Kilmės šalis

Kinija

Importuotojas

Nenurodyta

Platintojas

UAB „Menlita“, Žemaitijos g. 20B-1, Mažeikiai

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 

Trumpas produkto aprašymas:

standžiojo plastiko kūno lėlytė su lankstaus plastiko galva, aprengta margaspalve suknele, užsegta kibiuoju užsegimu. Lėlytės riedlentė – standžiojo plastiko. Žaislas įpakuotas kartono – plastiko pakuotėje.  Ant pakuotės nurodytas CE ženklas, amžiaus grupės apribojimo ženklas.

 

Lėlė su riedlente „Love Fashion ...Beautiful Baby...“, modelis – No. 32860, ant pakuotės art. No. 2021, brūkšninis kodas 9981686328606, yra pavojinga, t. y. neatitinka direktyvos 2009/48/EB ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Bandymų metu nustatyta neatitiktis: nustatytas di-2-etilheksilftalato kiekis (27,0 %) ir di-n-oktilftalato kiekis (1,50 %) viršija leistinas normas ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų.

 

Lėlė su riedlente „Love Fashion ...Beautiful Baby...“, modelis – No. 32860, ant pakuotės art. No. 2021, brūkšninis kodas 9981686328606, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-11-23 sprendimu Nr. 1VB-82 uždraudė UAB „Menlita“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.