*skip_to_content*
en

Lėlė „Terrorist doll“, Art. Nr. 8-142-145

Lėlė „Terrorist doll“, Art. Nr. 8-142-145

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Terrorist doll“, Art. Nr. 8-142-145 (etiketėje).

Kilmės šalis

Kinija

Importuotojas

Impobart, ul. Zielona 7, 99-210 Uniejow, Poland

Platintojas

UAB ,,Baltmark“, Naujoji g. 8a-6, Alytus

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

Trumpas produkto aprašymas:

lėlė  pagaminta iš plastiko su mėlynos spalvos marškinėliais ir juodomis kelnaitėmis, įpakuota plastiko maišelyje. Ant pakuotės nurodytas CE ženklas, amžiaus grupės apribojimo ženklas. Pakuotė papildomai paženklinta etikete, kurioje nurodomi importuotojo rekvizitai bei įspėjimai dėl amžiaus grupės apribojimo lenkų kalba.

 

Lėlė „Terrorist doll“, Art. Nr. 8-142-145 (etiketėje) yra pavojinga, t. y. neatitinka direktyvos 2009/48/EB ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Bandymų metu nustatyta neatitiktis: nustatytas di-(2-etilheksil)ftalato kiekis (25 %) viršija leistinas normas ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų.

 

Lėlė „Terrorist doll“, Art. Nr. 8-142-145 (etiketėje), naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.   

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-11-15 sprendimu Nr. 1MS-21 uždraudė UAB „Baltmark“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės