*skip_to_content*
en

Malūnsparnis „FLASH SANTA HELICOPTER“ su saldainiais, modelis – art. NO: 7608, brūkšninis kodas 6920171166203

Malūnsparnis „FLASH SANTA HELICOPTER“ su saldainiais, modelis – art. NO: 7608, brūkšninis kodas...

Kilmės šalis

Kinija

Importuotojas

VIDA'S KFT 1037 Budapest, Besci ut 267, HUNGARY

Platintojas

UAB „Baltijos Bretlingis“, Dubysos g. 31A, Klaipėda

Pavojaus pobūdis

Užspringimo ir susižeidimo pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą malūnsparnį „FLASH SANTA HELICOPTER“ su saldainiais, modelis – art. NO: 7608, brūkšninis kodas 6920171166203.

 

Trumpas produkto aprašymas:

raudonos spalvos malūnsparnis pagamintas iš standžiojo skaidraus ir neskaidraus plastiko, su trimis žaliais ratukais ir dviem pavažomis. Kabinos priekyje atidaromas langas, virš kabinos dviejų menčių propeleris su dviem maitinimo LR-41 1,5 V tipo baterijomis. Patraukus savaime įsitraukiančią virvelę su kieto plastiko detale, malūnsparnis rieda, propeleris sukasi ir skleidžia mėlyną ir raudoną šviesas. Ratukų ir propelerio ašys, varžtai – metaliniai.

 

Malūnsparnis „FLASH SANTA HELICOPTER“ su saldainiais, modelis – art. NO: 7608, brūkšninis kodas 6920171166203, yra pavojingas, t. y. neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB 2009 m. birželio 18 d. dėl žaislų saugos ir žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b), c), 5.4.7 punktų.

 

Malūnsparnis „FLASH SANTA HELICOPTER“ su saldainiais, modelis – art. NO: 7608, brūkšninis kodas 6920171166203, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: uždusimo ir susižeidimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-08-03 sprendimu Nr. 1KL-455 uždraudė UAB „Baltijos Bretlingis“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės