*skip_to_content*
en

Modeliuojamosios plaukų putos „Marlies Möller“, 50 ml

Modeliuojamosios plaukų putos „Marlies Möller“, 50 ml

Kilmės šalis                      Austrija

 

Gamintojas                      Troll Cosmetics GmbH, Austrija

 

Platintojas                        UAB „Fragrances International“, į.k. 110165898, buveinė:

                                       Gedimino pr. 14, Vilnius 

 

Pavojaus pobūdis              Cheminis pavojus

 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingas modeliuojamąsias plaukų putas „Marlies Möller“, 50 ml, brūkšninis kodas 9007867258835, partijos Nr. 14M0530. 

 

Trumpas produkto aprašymas:

 

Modeliuojamosios plaukų putos „Marlies Möller“, 50 ml, brūkšninis kodas 9007867258835, partijos Nr. 14M0530, rinkai tiekiamos aerozoliniame aliuminio balionėlyje, yra pavojingos, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi).

 

Modeliuojamosios plaukų putos „Marlies Möller“, 50 ml, brūkšninis kodas 9007867258835, partijos Nr. 14M0530, naudojamos pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-10-04 sprendimu Nr. 1Š-453 u ž d r a u d ė  UAB „Fragrances International“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės