*skip_to_content*
en

Modeliuojančios putos „Leonor Greyl“

Modeliuojančios putos „Leonor Greyl“

Kilmės šalis               Prancūzija

 

Gamintojas                Leonor Greyl 29 rue du Terrage 75010 Paris, Prancūzija

 

Platintojas                 UAB „Fragrances International“, į. k. 110165898, buveinė: Gedimino pr. 14, Vilnius

 

Pavojaus pobūdis       Cheminis pavojus

 


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingas apimtį didinančios, blizgesį ir apsaugą suteikiančias modeliuojančias putas „Leonor Greyl“ partijos Nr. F9.09.20, brūkšninis kodas 3450870020306.

 

Trumpas produkto aprašymas:

 

Apimtį didinančios, blizgesį ir apsaugą suteikiančios modeliuojančios putos „Leonor Greyl“ partijos Nr. F9.09.20, brūkšninis kodas 3450870020306, rinkai tiekiamos baltos spalvos aerozoliniame balionėlyje, yra pavojingos t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi).

 

Apimtį didinančios, blizgesį ir apsaugą suteikiančios modeliuojančios putos „Leonor Greyl“ partijos Nr. F9.09.20, brūkšninis kodas 3450870020306, naudojamos pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-10-04 sprendimu Nr. 1Š-453 u ž d r a u d ė  UAB „Fragrances International“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

 

 

Įstatymų naujovės