*skip_to_content*
en

Plastikinės supynės, art. batch. No. 955481, brūkšninis kodas 5906764720695

Plastikinės supynės, art. batch. No. 955481, brūkšninis kodas 5906764720695

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingas plastikines supynes, art. batch. No. 955481, brūkšninis kodas 5906764720695.

 

Kilmės šalis

Lenkija

Gamintojas

Grupa Producencka Vodar Sp.z.o.o., ul. Pelczynska 146, 51-180 Wroclav, Lenkija

Platintojas

Maxima International Sourcing, Savanorių per. 247, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Susižeidimo pavojus

 

Trumpas produkto aprašymas:

plastikinės supynės, kurias sudaro pailga išgaubta plastikinė sėdynė, apatinėje dalyje perverta pakabos virve. Dvi pakabos virvės su pakabinimo ir virvių ilgio reguliavimo plastikiniais fiksatoriais. Supynė skirta kabinti dviejuose taškuose. Žaislas supakuotas plastikiniame maišelyje. Žaislo pakuotės viduje įdėta eksploatavimo instrukcija valstybine kalba. Ant pakuotės užklijuota papildoma etiketė, kurioje valstybine kalba nurodyta: „plastikinės supynės batch 955481, gamintojo rekvizitai: Grupa Producencka Vodar Sp.z.o.o., Lenkija, CE ženklas, amžiaus grupės apribojimo ženklas“.

 

Plastikinės supynės, art. batch. No. 955481, brūkšninis kodas 5906764720695, yra pavojingos, t. y.  neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB 2009 m. birželio 18 d. dėl žaislų saugos ir EN 71-8 „Žaislų sauga. 8 dalis. Žaislų sauga. Buitiniai judrumo žaislai“. Bandymų metu nustatyta, kad neatitinka EN 71-8:2018 8 dalies 4.6.2 punkto reikalavimų, t. y. bandymo metu nutrūko plastikinio virvių pakabinimo ir virvių ilgio reguliavimo fiksatoriaus skylučių pertvara panaudojus 192 kg apkrovą.

 

Plastikinės supynės, art. batch. No. 955481, brūkšninis kodas 5906764720695, naudojamos pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta vidutinė rizika: susižeidimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-11-12 sprendimu Nr. 1MS-20 uždraudė Maxima International Sourcing tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės