*skip_to_content*
en

Plaukų lakas „4 Seasons Extra“, 400 ml, partijos Nr. 12:37 455161, brūkšninis kodas 5901815004434

Plaukų lakas „4 Seasons Extra“, 400 ml, partijos Nr. 12:37 455161, brūkšninis kodas 5901815004434

Kilmės šalis

Lenkija

Gamintojas

Dramers S. A, Olszynowa 38, 62-020 Rabowice, Lenkija

Platintojas

UAB „Ambertonas“, Taikos pr. 98, Kaunas

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą plaukų laką „4 Seasons Extra“, 400 ml, partijos Nr. 12:37 455161, brūkšninis kodas 5901815004434.

 

Trumpas produkto aprašymas:

rinkai teikiamas aerozoliniame balionėlyje, ant kurio nugarėlės gamintojas pateikė ženklinimo informaciją užsienio ir lietuvių kalbomis (gamintojo, platintojo rekvizitus, gaminio paskirtį, ypatumus ir įspėjimus, aerozolinio balionėlio saugaus naudojimo įspėjimus, naudojimo sąlygas, brūkšninį kodą, ingredientų sąrašą). Partijos numeris ir tinkamumo terminas nurodyti ant aerozolinio balionėlio dugno.

 

Plaukų lakas „4 Seasons Extra“, 400 ml, partijos Nr. 12:37 455161, brūkšninis kodas 5901815004434, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi).

 

Plaukų lakas „4 Seasons Extra“, 400 ml, partijos Nr. 12:37 455161, brūkšninis kodas 5901815004434, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-08-03 sprendimu Nr. 1Š-361 uždraudė UAB „Ambertonas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės