en

Promarine gelbėjimo liemenės YSH 833 (50N, kamufliažinė, CE, EN 12402-5) ir YSH 725 (80N, pripučiama, CE, EN 12402-3)

Promarine gelbėjimo liemenės YSH 833 (50N, kamufliažinė, CE, EN 12402-5) ir YSH 725 (80N,...

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Nenustatytas

Importuotojas/

Platintojas

UAB „PRO MARINE“, Lvovo g. 68A, 08105 Vilnius.

Pavojaus pobūdis

Importuotojas nepateikė atitikties dokumentų, įrodančių, kad pateiktoms į rinką gelbėjimo liemenėms buvo atlikta atitinkama EB tipo tyrimo atitikties vertinimo procedūra bei pagal pateiktus įsigijimo dokumentus negalima identifikuoti gelbėjimo liemenių gamintojo, todėl gelbėjimo liemenės gali kelti pavojų naudotojų saugai.