*skip_to_content*
en

Revitalizuojantis rankų ir alkūnių kremas Belita „Mumijo shilajit hand and elbows revitalizing cream“, partijos Nr. 0523 006, brūkšninis kodas 4813406006622

Revitalizuojantis rankų ir alkūnių kremas Belita „Mumijo shilajit hand and elbows revitalizing...

Gamintojas

OOO „Belika-M“, ul. Akademika A. K. Krasina 201, liter L1/K, k.1, Minskas, Baltarusija

Atsakingas asmuo

EURO B&V SIA, Anninmuižas bulvaris 48-48, Riga, Latvija

Platintojas

UAB „Kosvila Baltic“, Kirtimų g. 51, 02244 Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą revitalizuojantį rankų ir alkūnių kremą Belita „Mumijo shilajit hand and elbows revitalizing cream“, partijos Nr. 0523 006, brūkšninis kodas 4813406006622.

 

Trumpas produkto aprašymas:

rinkai tiekiama plastikinėje tūbelėje. Ant tūbelės užklijuota ženklinimo etiketė valstybine kalba, kurioje nurodyta paskirtis, nominalus kiekis, naudojimo ypatumai, laikymo sąlygos. Taip pat nurodytas gamintojo pavadinimas (OOO ,,Belika-M“, ul. Akademika A. K. Krasina 201, liter L1/K, k.1, Minsk, Baltarusija), Atsakingo asmens pavadinimas (EURO B&V SIA, Anninmuižas bulvaris 48-48, Riga, Latvija), platintojo pavadinimas, adresas ir telefono numeris (UAB „Kosvila Baltic“, Kirtimų g. 51, 02244 Vilnius, Lietuva).

 

Revitalizuojantis rankų ir alkūnių kremas Belita „Mumijo shilajit hand and elbows revitalizing cream“, partijos Nr. 0523 006, brūkšninis kodas 4813406006622, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi), gali sukelti alerginę odos reakciją ir dirginimą.

 

Revitalizuojantis rankų ir alkūnių kremas Belita „Mumijo shilajit hand and elbows revitalizing cream“, partijos Nr. 0523 006, brūkšninis kodas 4813406006622, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-06-21 sprendimu Nr. 1KL-379 uždraudė UAB „Kosvila Baltic“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės