*skip_to_content*
en

„Tutto Tono“ apimties suteikiantis kondicionierius, 250 ml, partijos Nr. P9199

„Tutto Tono“ apimties suteikiantis kondicionierius, 250 ml, partijos Nr. P9199

Kilmės šalis                    Italija

 

Gamintojas                    Diego Dalla Palma Milano Cosmetica S.r.l. via Madonnina 15 Milano, Italija

 

Platintojas                      UAB „Fragrances International“, į. k. 110165898, buveinė:

                                     Gedimino pr. 14, Vilnius

 

Pavojaus pobūdis            Cheminis pavojus

 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą apimties suteikiantį kondicionierių „Tutto Tono“, 250 ml, partijos Nr. P9199, brūkšninis kodas 8017834832372.

 

Trumpas produkto aprašymas:

 

Apimties suteikiantis kondicionierius „Tutto Tono“, 250 ml, partijos Nr. P9199, brūkšninis kodas 8017834832372, rinkai tiekiamas plastikiniame cilindro formos indelyje, yra pavojingas t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi).

 

Apimties suteikiantis kondicionierių „Tutto Tono“, 250 ml, partijos Nr. P9199, brūkšninis kodas 8017834832372, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-10-04 sprendimu Nr. 1Š-453 u ž d r a u d ė  UAB „Fragrances International“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės