*skip_to_content*
en

USB įkroviklis, modelis W-8055

USB įkroviklis, modelis W-8055

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

nenurodyta

Importuotojas

TONG TAI Sp. z o.o ul. Nadrzeczna 14 A/H 6/A27&A29 05-552, Wolka,  Kosowska, Lenkija,

Platintojas

Edgaras Krinickis vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr. 636271

Pavojaus pobūdis

Elektros smūgio pavojus.  Asmuo gali patirti nudegimus.

 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką USB įkroviklį, modelis W-8055, brūkšninis kodas 8905010100006.

 

Trumpas produkto aprašymas:

mobiliųjų telefonų įkroviklis, įėjimas 100-240 VAC, 0,15A, 50/60 Hz;  išėjimas 5VDC, 1 A.

 

USB įkroviklis, modelis W-8055, brūkšninis kodas 8905010100006 yra pavojingas, t. y. bandymais nustatyta, kad gaminys neatitiko standarto EN 62368-1:2020+AC:2015+A11:2017 „Garso ir vaizdo informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai“ 4.7, 5.4.2/3, 5.4.4.7, 5.4.9, F3.2.1, G.11, S.1, S.2 punktų reikalavimų:

1) nustatyta neatitiktis pagal  4.7 p. (Įranga, skirta tiesiogiai įjungti į elektros lizdą, ES kištukas: Kištuko matmenys neatitinka standarto EN 50075. Nedidelis matmenų nuokrypis.).

2) nustatyta neatitiktis pagal F.1 p. (Gamintojo identifikavimas: Ant gaminio nenurodytas prekės ženklas ar gamintojas.).

3) nustatyta neatitiktis pagal 5.4.9 p. (Elektrinio stiprumo bandymas: Įrenginys neišlaikė elektrinio stiprumo bandymo tarp įvesties ir išvesties. Gedimas pasireiškė esant 0,51 kVrms. Reikalavimas sustiprintai izoliacijai yra 1,67 kVrms.).

4) nustatyta neatitiktis pagal Cl: 4.6 T.2 10Np. (vidinių laidų tvirtinimas: neatitinka reikalavimų.).

5) nustatyta neatitiktis pagal 5.4 p., 5.4.2/3 p. (Transformatoriai / Trumpiausias tiesus atstumas ir trumpiausias atstumas išilgai paviršiaus: Trumpiausias tiesus atstumas ir trumpiausias atstumas išilgai paviršiaus tarp pirminių ir antrinių apvijų – 0,63 mm, kai reikalavimas yra 3,0 mm trumpiausiam tiesiam atstumui ir 4,8 mm trumpiausiam atstumui išilgai paviršiaus.).

6) nustatyta neatitiktis pagal  G.11 p. (Kondensatoriai: Kondensatorius tarp pirminės ir antrinės grandinės (sustiprinta izoliacija) nėra tinkamas Y1 klasės kondensatorius (sustiprinta izoliacija).

7) nustatyta neatitiktis pagal dokumento S.1 p., S.2 p. (Bandinys visiškai pažeistas, atliekant S.1 adatos liepsnos bandymą (10 sek. / 1 min. / 2 min.). Naudojant bandomąją liepsną, gaubtas visiškai pažeistas. Išsilydžiusi gaubto medžiaga uždegė vyniojamąjį audinį. S.2 adatos liepsnos bandymo metu  per 60 sekundžių atsirado skylė.).

USB įkroviklis, modelis W-8055, brūkšninis kodas 8905010100006, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika – gaminys kelia elektros smūgio pavojų (asmuo liečia įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės. Asmuo gali patirti nudegimus.).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-04-24 sprendimu Nr. 1V-243 u ž d r a u d ė Edgarui Krinickiui vykdantčiąm veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr. 636271 tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės