*skip_to_content*
en

Vaikiška lovytė „Laura“, 120x60 cm

Vaikiška lovytė „Laura“, 120x60 cm

Kilmės šalis

Lenkija           

Gamintojas

Zaklad Stolarski „PIETRUS“ Bernadeta Cieczko, Grzybno 66, 87-327 Bobrowo, tel./fax 56 4984673;

Platintojas

UAB „Aigus“, į. k. 304093161, buveinės adresas: Vytėnų g. 85-2, Kaunas, internetinė parduotuvė www.vaikupasaulis.com;

Pavojaus pobūdis

Įstrigimo, pasismaugimo pavojus.


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – vaikišką lovytę „Laura“, 120x60 cm.

 

Trumpas produkto aprašymas:

Vaikiškos lovytės yra su kintamo aukščio gulimosios vietos pagrindu (3 padėtys). Kojos ir kojaryšiai iš 18 mm storio, ilgųjų šonų viršus, apačia ir pagrindo ilgieji tašeliai iš (20x30) mm skerspjūvio medienos. Ilgųjų šonų vertikalūs elementai ir pagrindo atramos iš (20x12) mm skerspjūvio medienos. Ilgųjų šonų viršus uždengtas plastikinėmis apsaugomis. Šonų ir galų sujungimai ir gulimosios vietos pagrindo tvirtinimui naudojami varžtai M6 su cilindrinėmis veržlėmis.

 

Vaikiška lovytė „Laura“, 120x60 cm, yra pavojinga, t. y. neatitinka LST EN 716-1:2017+AC:2019 Baldai. Buitinės vaikiškos ir sulankstomosios vaikiškos lovelės. 1 dalis. Saugos reikalavimai 4.42 punkto (atstumas tarp lovelės pagrindo lentjuosčių – 60 mm kūgis, jėga 30 N, o bandant viename tarpe pralenda kūgis su 20 N jėga), 4.4.3 punkto (galvos įstrigimas lovelės išorėje – mažos galvos zondas, jėga 30 N, didelės galvos zondas, jėga 5 N, o bandymų rezultatas – Lovytė sukomplektuota su trimis išimamais šoniniais strypeliais, nėra pateiktos informacijos nacionaline kalba apie šių strypelių teisingą naudojimą (turi būti naudojama tik su visais surinktais arba tik su visais išimtais strypeliais)), 4.4.5 punkto (užsikabinimo taškai, bandant bandymo masė užsikabina už Lovytės viršutinėje dalyje kampuose esančių išsikišusių dalių), 4.4.6 punkto (fiksavimo sistemos, bandant mažiausia išmatuota jėga, reikalinga išimti išimamus šoninius strypelius 25 N (turi būti mažiau arba lygu 50 N); ilgalaikiškumas – fiksavimo sistema veikiama 300 kartų, bandant neišlaiko), 4.4.8 punkto (šonai ir galai – nėra informacijos apie minkštojo pagrindo aukštį; šonų ir galų komponentų stiprumas strypelių arba šonų bandymas statine apkrova (lenkimo bandymas) – horizontali jėga 250 N išlaikoma 30 s, bandant išimamas strypelis iškrito) ir 6 skyriaus (lietuvių kalba nepateikta naudojimo instrukcija) bei 7 skyriaus (nėra informacijos, jeigu čiužinys nėra neatskiriama vaikiškos lovelės dalis) reikalavimų.

Vaikiška lovytė „Laura“, kelia rimtą susižeidimo pavojų naudotojams ir neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkto saugaus gaminio sąvokos bei Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl bendrosios gaminių saugos 2001/95/EB 2 straipsnio b punkto nuostatos.

Nustatyta rimtą rizika – įstrigimo, pasismaugimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-01-03 sprendimu Nr. 1V-3 u ž d r a u d ė  UAB „Aigus“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės