*skip_to_content*
en

Vandens šildytuvas (220 V ~ 1500 W)

Vandens šildytuvas (220 V  ~ 1500 W)

Kilmės šalis 

Nenurodyta 

Gamintojas 

Nenurodytas 

Importuotojas 

Nenurodytas 

Platintojas 

Gintaras Zimblis (individualios veiklos pažyma Nr. 478686) 

Pavojaus pobūdis 

Galimas gaminio perkaitimas ir gaisro pavojus. 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą vandens šildytuvą (220 V  ~ 1500 W).

 

Trumpas produkto aprašymas:

vardinė įtampa 220 V  ~, vardinis galingumas 1500 W, saugos klasė 0, darbo pobūdis – nuolatinis, instaliacija – nešiojamas. Pakuotė – polietileninis maišelis. Gamintojas: nenurodytas, kilmės šalis – nenurodyta.

 

Vandens šildytuvas (220 V  ~ 1500 W) yra pavojingas, t. y. šildytuvas neatitinka darniųjų standartų LST EN 60335-1 (Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai) ir LST EN 60335-2-74 (Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiems panardinamiesiems šildytuvams) reikalavimų: 

1) Nenurodytas gamintojo pavadinimas arba jo prekinis ženklas, nėra modelio ar tipo nuorodos, deklaruojama įtampa 220 V (turi būti 230 V), nepažymėtas maksimalus ir minimalus įrenginio panardinimo gylis (7.1 p.); 

2) Nepateikta su įrenginiu naudojimo instrukcija (7.12 p.); 

3) Ženklai, išvardinti nuo 7.1 p. iki 7.5 p. turi būti ant pagrindinės prietaiso dalies (nustatyta, kad ne visa informacija yra pateikta) (7.15 p.); 

4) Prietaisas turi būti tokios konstrukcijos, kad netinkamai arba nerūpestingai panaudojus, būtų kuo mažesnis pavojus kilti gaisrui, atsirasti mechaniniams pažeidimams (nustatyta, kad bandymo metu pasirodė ugnis ir užsidegė bandymo kampo grindys, ant kurių buvo padėtas šildytuvas, bandymų kampo temperatūros pakilimas viršijo 150 K) (19.1 p., 19.2 p., 19.13 p.).  

Vandens šildytuvas (220 V  ~ 1500 W), naudojama pagal paskirtį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. Gaminys perkaista, gali užsidegti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-11-15 sprendimu Nr. 1V-684 u ž d r a u d ė Gintarui Zimbliui (individualios veiklos pažyma Nr. 478686) tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės