en

Vėrinys

Vėrinys
Kilmės šalis: Nežinoma
Importuotojas: Gemini by Helen AB
Pavojaus pobūdis: Metalinėse dalyse Kadmio kiekis viršija leistinas ribas ir kelia pavojų vartotojo sveikatai
Pranešanti šalis: Švedija