*skip_to_content*
en

Žaislas Šunytis patrulis, art. item Nr. 0239-1, b. k. 825856023910

Žaislas Šunytis patrulis, art. item Nr. 0239-1, b. k. 825856023910

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Nenustatytas

Platintojas

Asta Micevičienė vykdanti individualią veiklą pagal IVP Nr. 753719, buveinė: Pušų g. 9A, Neravų k., Viečiūnų sen. Druskininkų sav.  

Pavojaus pobūdis

Užspringimo pavojus


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą Šunytį patrulį, art. item Nr. 0239-1, b. k. 825856023910.

 

Trumpas produkto aprašymas:

Žaislas Šunytis patrulis, kurio kūnas pagamintas iš standžiojo plastiko, aptrauktas rudu dirbtiniu kailiu, su sintetine striuke ir kepure. Šuniuko akys ir nosis iš juodo plastiko. Žaislo pilve plastiko dėžutė su dviem maitinimo elementais (AA). Paspaudus mygtuką šuniukas loja, bėgioja, vizgina uodegą.

 

Žaislas Šunytis patrulis, art. item Nr. 0239-1, b. k. 825856023910, yra pavojingas, t. y. neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB 2009 m. birželio 18 d. dėl žaislų saugos ir standarto LST EN 71-1 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto reikalavimų, t. y. tempimo bandymo metu (8.4.2.1.) sugriebiamos standaus plastiko detalės, akys, esant 20 N, 12 N; nosis esant 18 N tempimo jėgai, atsisikyrė ir telpa į smulkių detalių cilindrą.

Žaislas Šunytis patrulis, art. item No. 0239-1, b. k. 825856023910, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: užspringimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-01-16 sprendimu Nr. 1K-16 u ž d r a u d ė  Astai Micevičienei vykdančiai individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 753719 tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės