*skip_to_content*
en

Žaislinis šautuvas su šoviniais „Firepower Gun“, modelis – NO. 558-75, brūkšninis kodas 6900310694378

Žaislinis šautuvas su šoviniais „Firepower Gun“, modelis – NO. 558-75, brūkšninis kodas...

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Bowie Toys Industries Co Ltd. 9/F Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Rd., Hong Kong, Kinija

Importuotojas

Filip i s-ka DROMADER sp.j. 91-341 Lodz, ul. Pojezierska 90, Lenkija

Platintojas

UAB „Justlita“, Algimanto Petro Kavoliuko g. 17-217, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Uždusimo ir užspringimo pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislinį šautuvą su šoviniais „Firepower Gun“, modelis – NO. 558-75, brūkšninis kodas 6900310694378.

 

Trumpas produkto aprašymas:

žaislą sudaro žalsvos spalvos standaus plastiko ilgavamzdis šautuvas su spyruokliniu išmetimo mechanizmu, durklas, kartoninis taikinys. Atskiros žaislo detalės oranžinės spalvos: gaidukas, vamzdžio duslintuvas, durklo rankinė, užtaiso rankinė. Šoviniai – dešimt pilkos spalvos standaus plastiko svaidinių su oranžiniais polimeriniais siurbtukais priekyje ir įpjovimais gale.

 

Žaislinis šautuvas su šoviniais „Firepower Gun“, modelis – NO. 558-75, brūkšninis kodas 6900310694378, yra pavojingas, t. y. neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB 2009 m. birželio 18 d. dėl žaislų saugos ir žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.17.2.3 b), c) punktų reikalavimų. Esant mažiausiai 58 N tempimo jėgai atsiskyrė svaidinio siurbtukas; svaidinio su siurbtuku ilgis 53±1 mm (turi būti 57 mm arba ilgesni).

 

Žaislinis šautuvas su šoviniais „Firepower Gun“, modelis – NO. 558-75, brūkšninis kodas 6900310694378, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: uždusimo ir užspringimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-05-03 sprendimu Nr. 1Š-224 uždraudė UAB „Justlita“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės