*skip_to_content*
en

Žvalinamoji veido kaukė nakčiai „Sence beauty Hyaluron + Raspberry extract leave-on sleeping mask“, 8 ml, partijos Nr. C1680101, brūkšninis kodas 8719874195867

Žvalinamoji veido kaukė nakčiai „Sence beauty Hyaluron + Raspberry extract leave-on sleeping...

Atsakingas asmuo

Maxbrands Marketing B.V. Postbus 49, 2665 ZG Bleiswijk, Nyderlandai

Platintojas

UAB „Kosvila Baltic“, Kirtimų g. 51, 02244 Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žvalinamąją veido kaukę nakčiai „Sence beauty Hyaluron + Raspberry extract leave-on sleeping mask“, 8 ml, partijos Nr. C1680101, brūkšninis kodas 8719874195867.

 

Trumpas produkto aprašymas:

rinkai tiekiama plastikinėje 8 ml pakuotėje, kuri įstatyta į kartono dėžutę. Ant dėžutės užklijuota ženklinimo etiketė valstybine kalba, kurioje nurodyta paskirtis, nominalus kiekis, naudojimo ypatumai, atsargumo įspėjimai, kurių reikės laikytis naudojant. Taip pat nurodytas Atsakingo asmens pavadinimas (Maxbrands Marketing B.V. Postbus 49, 2665 ZG Bleiswijk, Nyderlandai), platintojo pavadinimas, adresas ir telefono numeris (UAB „Kosvila Baltic“, Kirtimų g. 51, 02244 Vilnius, Lietuva).

 

Žvalinamoji veido kaukė nakčiai „Sence beauty Hyaluron + Raspberry extract leave-on sleeping mask“, 8 ml, partijos Nr. C1680101, brūkšninis kodas 8719874195867, yra pavojinga, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių ir 2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai, reikalavimų. Pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama cheminė medžiaga butylphenyl methylpropional (cheminis pavadinimas – 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehyde (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1666). Butylphenyl methylpropional yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi), gali sukelti alerginę odos reakciją ir dirginimą.

 

Žvalinamoji veido kaukė nakčiai „Sence beauty Hyaluron + Raspberry extract leave-on sleeping mask“, 8 ml, partijos Nr. C1680101, brūkšninis kodas 8719874195867, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-06-21 sprendimu Nr. 1KL-378 uždraudė UAB „Kosvila Baltic“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės