*skip_to_content*
en

Laikinai į Lietuvos rinką uždrausta teikti stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21, kodai TN449918, TN449933

Laikinai į Lietuvos rinką uždrausta teikti stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21, kodai TN449918,...

Laikinai į Lietuvos rinką uždrausta teikti stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21, kodai TN449918, TN449933.

 

Trumpas produkto aprašymas: mastika stogo dangų remontui, mastikinių stogų įrengimui, statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai, bituminių ir bitumo - polimerinių ritminių stogo dangų priklijavimui, 10 ir 20 kg talpose.

 

UAB „Kečas“, įm. k. 304136958, Statybininkų g. 3G, Gargždai, į rinką teikia stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21, kurios eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas neatliktas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymu Nr. D1-601 patvirtintame Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas (vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau - STR 1.01.04:2015) nustatyta tvarka), t. y. produktas neturi galiojančio sertifikavimo įstaigos išduoto gamybos kontrolės atitikties sertifikato.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-08-12 sprendimu Nr. 1MA-73 laikinai uždraudė UAB „Kečas“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produkto saugos ekspertizė, t. y. kol produktui nebus pateiktas sertifikavimo įstaigos išduotas gamybos kontrolės atitikties sertifikatas ir kol nebus pateikta atitinkamai papildyta produkto eksploatacinių savybių deklaracija.

Įstatymų naujovės