*skip_to_content*
en

Laikinai uždrausta teikti į Lietuvos rinką liktinius sienų betonavimo klojinius ICF THERMO BLOKAI

Laikinai uždrausta teikti į Lietuvos rinką liktinius sienų betonavimo klojinius ICF THERMO BLOKAI

Laikinai uždrausta teikti į rinką liktinius sienų betonavimo klojinius ICF THERMO BLOKAI.

 

Trumpas produkto aprašymas: putų polistirolo blokeliai, sujungti plieniniu karkasu.

 

UAB „Šilputa“ pateiktas produktas gali būti pavojingas, UAB „Šilputa“, įm. k. 110830643, Sodų g. 14, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., gamina ir į rinką teikia liktinius sienų betonavimo klojinius ICF THERMO BLOKAI, kurie neturi Europos techninio įvertinimo; pateikta eksploatacinių savybių deklaracija neatitinka 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (toliau – Reglamentas 305/2011) reikalavimų, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas galimai neatliktas pagal Europos vertinimo dokumentą ETAG 009 „Apkrovų nelaikantys komplektai – sistemos iš termoizoliacinių medžiagų ar betono tuštumėtų blokų arba plokščių klojinių“ ir jame nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2021-06-29 sprendimu Nr. MA-50 laikinai uždraudė UAB „Šilputa“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti liktinius sienų betonavimo klojinius ICF THERMO BLOKAI, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produkto saugos ekspertizė, t. y. kol produktui nebus išduotas Europos techninis įvertinimas ir kol nebus pateikta Reglamento 305/2011 reikalavimus atitinkanti eksploatacinių savybių deklaracija, t. y. kol bus patvirtinta produkto sauga.

Įstatymų naujovės