en

Laikinai uždrausta teikti į rinką įtempiamas lubas

Laikinai uždrausta teikti į rinką įtempiamas lubas

Laikinai, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikti UAB „Lubų menas“ teikiamo rinkai gaminio eksploatacinių savybių deklaracija, uždrausta teikti į Lietuvos rinką įtempiamas lubas (Plėvelė MSD Premium ir PVC Plėvelė MSD Classic).

 

UAB „Lubų menas“ gaminius – įtempiamas lubas (Plėvelę MSD Premium ir PVC Plėvelę MSD Classic) į rinką teikia neturint eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba, nepaženklintas CE ženklu ir tai neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-601 patvirtinto „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ reikalavimų. Tuo pažeidžiant Mažmeninės prekybos taisyklių 8.3 p. (Pardavėjui draudžiama parduoti prekes: be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi) reikalavimus bei 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-08-08 sprendimu Nr. 1ŠE-159 laikinai uždraudė UAB „Lubų menas“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateiktos UAB „Lubų menas“ teikiamo rinkai gaminio – įtempiamų lubų (Plėvelė MSD Premium ir PVC Plėvelė MSD Classic) eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba, ir įtempiamos lubos bus paženklintos CE ženklu atitinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimais.