en

Laikinai uždrausta teikti į rinką įtempiamas lubas

Laikinai, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateiktos UAB „Lubų centras“ teikiamų rinkai gaminių Nr. 1 – 3 (įtempiamos lubos) eksploatacinių savybių deklaracijos, uždrausta teikti į Lietuvos rinką įtempiamas lubas „Saros design“ 00102; įtempiamas lubas „Spiegelfolie“; įtempiamas lubas Polimiroir, Balta, Satine.

 

UAB „Lubų centras“ gaminius (įtempiamos lubos „Saros design“ 00102; įtempiamos lubos „Spiegelfolie“; įtempiamos lubos Polimiroir, Balta, Satine) į rinką teikia neturėdama eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba ir tai neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-601 patvirtinto „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ reikalavimų. Tuo pažeidžiant Mažmeninės prekybos taisyklių 8.3 p. (Pardavėjui draudžiama parduoti prekes: be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi) reikalavimus bei 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2018-10-31 sprendimu Nr. 1ŠE-75 laikinai uždraudė UAB Lubų centras" tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikti UAB „Lubų centras“ teikiamų rinkai gaminių Nr. 1 – 3 eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba, atitinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimais.