en

Laikinai uždrausta teikti į rinką įtempiamas lubas

Laikinai, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikti UAB „Lubų centras“ teikiamų rinkai gaminių Nr. 1 – 5 (įtempiamos lubos) eksploatacinių savybių deklaracijos, uždrausta teikti į Lietuvos rinką 1. Sapa profiliai Auminium profile; 2. įtempiamosios lubos „Saros design“ 00102; 3. įtempiamųjų lubų plėvelė (stretch ceiling film) Model: Thickness 0,18 mm; Width 3,2 m, 5 m; 4. įtempiamosios lubos „Spiegelfolie“ 130 cm, art. Nr. 0035.0906.130; 5. įtempiamosios lubos Polimiroir, Balta, Satine.

 

UAB „„Lubų centras“ platinami gaminiai (Sapa profiliai Auminium profile; įtempiamosios lubos „Saros design“ 00102; įtempiamųjų lubų plėvelė (stretch ceiling film) Model: Thickness 0,18 mm; Width 3,2 m, 5 m; įtempiamosios lubos „Spiegelfolie“ 130 cm, art. Nr. 0035.0906.130; įtempiamosios lubos Polimiroir, Balta, Satine), į rinką teikia neturint eksploatacinių savybių deklaracijų lietuvių kalba ir tai neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-601 patvirtinto „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ reikalavimų. Tuo pažeidžiant Mažmeninių prekybos taisyklių 8.3 p. (Pardavėjui draudžiama parduoti prekes: be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi) reikalavimus bei 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2018-07-04 sprendimu Nr. 1AM-47 laikinai uždraudė UAB "Lubų centras" tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikti UAB „Lubų centras“ teikiamų rinkai gaminių Nr. 1 – 5 eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba, atitinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimais.