en

Laikinai uždrausta teikti į rinką klijus – vinių pakaitalus ir montavimo putas

Laikinai uždrausta teikti į rinką klijus – vinių pakaitalus ir montavimo putas

Laikinai uždrausta teikti į rinką klijus – vinių pakaitalus „POINT 98“, brūkšninis kodas 4772012002032 ir  „POINT 99“, brūkšninis kodas  4779027534268, montavimo putas „Pplus“, brūkšninis kodas 4750696020863.

 

Laikinai, kol bus atlikti produktų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateiktos UAB „Apdailos medžiagos“ teikiamų rinkai gaminių eksploatacinių savybių deklaracijos bei paženklinta CE ženklu, uždrausta teikti į Lietuvos rinką klijus – vinių pakaitalus „POINT 98“, brūkšninis kodas  4772012002032, „POINT 99“, brūkšninis kodas 4779027534268 ir montavimo putas „Pplus“, brūkšninis kodas  4750696020863.

 

UAB „Apdailos medžiagos“ teikia į rinką gaminius: klijus – vinių pakaitalus „POINT 98“, brūkšninis kodas 4772012002032, „POINT 99“, brūkšninis kodas 4779027534268 bei montavimo putas „Pplus“, brūkšninis kodas 4750696020863, turėdama eksploatacinių savybių deklaracijas, neatitinkančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-601 patvirtinto Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, reikalavimų. Gaminiai nepaženklinti CE ženklu.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019 rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. 1MA-110 laikinai uždraudė UAB „Apdailos medžiagos“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus, kol bus atlikti produktų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė, t. y. kol UAB „Apdailos medžiagos“ teikiami rinkai klijai – vinių pakaitalai „POINT 98“, brūkšninis kodas 4772012002032, „POINT 99“, brūkšninis kodas 4779027534268, montavimo putos „Pplus“, brūkšninis kodas 4750696020863 – nepaženklinti CE ženklu, ir kol minėtiems produktams nepateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba, atitinkamai su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-601 patvirtinto Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, reikalavimais.

 

ATNAUJINTA:

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius, vadovaudamasis produktų saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, valstybinės produktų saugos ekspertizės rezultatais, 2019 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 1MA-121, UAB „Apdailos medžiagos“ leidžia tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą – montavimo putas „Pplus“, brūkšninis kodas  4750696020863 (importuotojas UAB „Tegra state“, Kirtimų g. 67, Vilnius, Lietuva, platintojas UAB „Apdailos medžiagos“, įm. k. 125239557, buveinė Kuršių g. 2, Vilnius) kurių tiekimas, siūlymas tiekti į rinką ir demonstravimas buvo laikinai uždraustas 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. 1MA-110.