en

Laikinai uždrausta teikti į rinką savaime išsilyginantį cementinį grindų mišinį

Laikinai, kol bus tinkamai paženklinta, uždrausta tiekti į rinką UAB „Bocas ir Ko“ teikiamą rinkai gaminį  savaime išsilyginantį cementinį grindų mišinį 2-20 mm Kreisel Fliess Bodenspachtel 410 (pakuotė 25 kg), br. kodas 4779026370928. Savaime išsilyginantis cementinis grindų mišinys 2-20 mm, Kreisel Fliess Bodenspachtel 410 (pakuotė 25 kg), br. kodas 4779026370928 neatitinka Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių 14 punkto, tokiu būdu nesuteikiant vartotojui būtinos, teisingos, išsamios ir neklaidinančios informacijos apie parduodamą cementinį grindų mišinį, pažeidžiant Mažmeninės prekybos taisyklių 8.4 punkto reikalavimus, t. y. informacija suteikiama naudotojui apie prekės paskirtį ant pakuotės (skirtas naudoti pastatų viduje) skiriasi nuo informacijos pateikiamos eksploatacinių savybių deklaracijoje (skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-13 sprendimu Nr. 1ŠE-13 laikinai uždraudė UAB „Bocas ir Ko“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą savaime išsilyginantį cementinį grindų mišinį 2-20 mm Kreisel Fliess Bodenspachtel 410 (pakuotė 25 kg), br. kodas 4779026370928, kol bus pašalinti patikrinimo metu nustatyti trūkumai ir prekės bus tinkamai paženklintos.