*skip_to_content*
en

Laikinai uždrausta teikti į rinką stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21

Laikinai uždrausta teikti į rinką stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21

Laikinai uždrausta teikti į rinką stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21.

 

Trumpas produkto aprašymas: mastika stogo dangų remontui, mastikinių stogų įrengimui, statybinių konstrukcijų izoliacijai, bituminių ir bitumo – polimerinių ritininių stogo dangų priklijavimui, 10 ir 20 kg talpose.

 

UAB „Kečas“ į rinką pateiktas produktas gali būti pavojingas, UAB „Kečas“, įm. k. 304136958, Statybininkų g. 3G, Gargždai, į rinką teikia stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21, kurios eksploatacinių savybių vertinimas ir tikrinimas neatliktas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymu Nr. D1-601 patvirtintame Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas (vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka, t. y. produktas neturi galiojančio sertifikavimo įstaigos išduoto gamybos kontrolės atitikties sertifikato.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-08-16 sprendimu Nr. 1MA-73 laikinai uždraudė UAB „Kečas“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti stoginę mastiką TECHNONICOL Nr. 21, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produkto saugos ekspertizė, t. y. kol produktui nebus pateiktas sertifikavimo įstaigos išduotas gamybos kontrolės atitikties sertifikatas ir kol nebus pateikta atitinkamai papildyta produkto eksploatacinių savybių deklaracija.

Įstatymų naujovės